Naujienos

Kaišiadorių vyskupijoje paminėta Tikybos mokymo 20-mečio sukaktis (2010 08 21)

2010 m. rugpjūčio 21 d. Kaišiadorių vyskupija šventė Tikybos mokymo 20-metį. Renginys vyko svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje Pivašiūnuose, Žolinės atlaidų aštuondienyje. Į renginį, skirtą tikybos mokytojams ir katechetams, susirinko daugiau nei 80 dirbusių ir dirbančių tikybos mokytojų ir svečių.

Šventė prasidėjo Pivašiūnų šventovėje, kur prie Marijos – Nuliūdusiųjų Paguodos visi susitelkė Švč. Sakramento adoracijai, Rožinio maldai, šv. Mišioms. Pamaldoms vadovavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, homiliją sakė Katechetikos centro dvasios vadovas kun. G. Tamošiūnas, kuris pabrėžė: jog šiandien, minint mums svarbią sukaktį, sutelkime dėmesį ne tiek į vyną, kuris džiugina širdis, o ir mėgstamas – būdingas švenčių proga, bet visų pirma į didžiąją Gerosios naujienos realiją - rūpestingąją tarpininkę ir mūsų užtarėją Švč. M. Mariją, šiandien į mus su miele žvelgiančią Pivašiūnų šventovėje... Marijos tarpininkavimas mūsų veikloje labai svarbus, pabrėžė kunigas. Ir, atkreipdamas dėmesį į Mišių evangeliją, jis sakė: Marijai tarpininkaujant Jėzus jiems liepė: „Pripildykite indus vandens”. Ir jie pripylė sklidinus. Bažnyčia moko, jog šis vanduo – tai mūsų žmogiškosios pastangos, mūsų darbai... Kitaip tariant, turime pasirūpinti, kad niekas, o ypač tie, kuriems mes patikėti, nestokotų šio vandens – mūsų pastangų... Tuo tarpu Dievas šį vandenį pavers, sakykime, geriausiu vynu, jei tik leisime Jam veikti – kviesime į savo gyvenimą kaip anuomet Kanos vestuvių žmonės...

Po šv. Mišių, iškilmingo vyskupo palaiminimo ir kanoninio siuntimo tikybos mokytojams visi šventės dalyviai susibūrė Pivašiūnų vidurinės mokyklos aktų salėje. Čia sveikinimo žodį tikybos mokytojams bei svečiams tarė Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, ragindamas mokytojus neprarasti drąsos ir vilties skelbti Dievo Žodį jaunoms širdims... Pranešimą, skirtą Tikybos mokymo 20-mečiui, skaitė Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. dr. A. Jurevičius. Po to sekė Katechetikos centro buvusių vadovų – B. Grižienės ir ses. V. Plečkaitytės MVS pasidalijimai bei mokytojų liudijimai apie nueitą kelią, vyskupo ir katechetikos centro vadovų padėkos bei apdovanojimai mokytojams. Ilgametė pedagogė ir primoji Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro vadovė Birutė Grižienė dar 2007 m. buvo apdovanota Popiežiaus Benedikto XVI kryžiaus ženklu - apdovanojimu Už Bažnyčią ir Popiežių (lot. Pro Ecclesia et Pontifice). Šiuo apdovanojimu pagerbiami tikintieji pasauliečiai už reikšmingus darbus bei nepaprastą stropumą Bažnyčiai. Šio lygio apdovanojimas Kaišiadorių vyskupijoje buvo įteiktas antra kartą.

Šventinis renginys baigėsi agape, kurios metu visus linksmino mokytojų Erikos ir Česlovo Kriščiūnų šeimos kapela iš Kaišiadorių parapijos.

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro vadovė R.Petkevičiūtė

« atgal