Naujienos

Kaišiadoriečiai dalyvavo tarptautinėje ALFA konferencijoje Londone (2010 06 07-11)

Pastaraisiais metais Lietuvoje plinta evangelizacinis ALFA kursas, skirtas visiems, kurie nori susipažinti su krikščionybe, ieško atsakymų į gyvenimo klausimus ar nori pagilinti savo tikėjimą. Kurso metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama atrasti asmeninį santykį su Jėzumi.

2010 m. birželio 7-11 d. Londone vyko tarptautinė ALFA konferencija, kurioje dalyvavo krikščioniškų konfesijų atstovai iš įvairių pasaulio šalių. Konferenciją organizavo anglikonų Švč. Trejybės bažnyčia (Holy Trinity Brompton), nes ALFA kursų užuomazgos ir populiarinimas nepaprastai tampriai susijęs su šia bažnyčia, o ypač su jos vikaru pastoriumi Nicky Gumbel, kuris nuo 1990 metų ėmėsi koordinuoti ir tobulinti šį kursą.

Į konferenciją atvyko apie 1200 dalyvių iš 77 šalių. Tai buvo ekumeninio dialogo nuspalvinta konferencija, nes joje dalyvavo 28 krikščioniškų konfesijų atstovai, tarp kurių buvo ir apie 150 katalikų. Lietuvą konferencijoje atstovavo ALFA kursų parapijose bei bendruomenėse organizatoriai bei vedėjai: Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius, p. Birutė Tadarauskienė (Kaišiadorių parapija), Tomas Zubačikas („Dievo mėnuliai“ bendruomenė), Lina Žadvydaitė (Kauno arkivyskupijos jaunimo centras), Vytautas Ilevičius (Lietuvos „Caritas“), Jolanta Mastauskaitė (Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“) ir Šarūnė Tilvikaitė (Klaipėdos „Miesto bažnyčia“).

Konferencijos dalyvius nuotoliniu būdu pasinaudojant moderniais multimedijos metodais sveikino Anglikonų bažnyčios vadovas Kenterberio arkivyskupas Rowan Anthony Williams bei popiežiaus pamokslininkas Raniero Cantalamessa (OFM Cap.). Tėvas R. Cantalamessa nepamiršo pasakyti, jog dėl tarnystės Lietuvoje šiemet negali dalyvauti konferencijoje, bet sveikina ir meldžiasi už visus jos dalyvius.

Konferencijoje buvo vedami parodomieji mokymai, organizuojami seminarai, pritaikyti įvairių amžiaus grupių ir sluoksnių žmonėms: Alfa parapijose, Alfa jaunimui, Alfa vyresnio amžiaus žmonėms (senjorams), Alfa šeimoms, Alfa kalėjimuose... Pranešimų metu buvo pateikta daug naudingos metodinės medžiagos, skambėjo iškalbingi liudijimai. Kvietimas į sutartinį šlovinimą bei užtarimo maldoms suartino skirtingų konfesijų bei skirtingų tautų krikščionis ir leido giliau pasijusti vieno Tėvo vaikais.

Ypatingą susidomėjimą sukėlė liudijimai iš įvairių pasaulio kraštų. Sukrėtė Zimbabvės Alfa komandos liudijimas: šios komandos nariai už evangelizacinių kursų skelbimą daug kartų buvo suimti, kalinami ir mušami. Vienas neatlaikęs kankinimų, mirė, o kitas liko suparalyžiuotas. Ne mažiau įspūdingi atrodė ir kitų kraštų, kuriose persekiojami krikščionys, liudijimai.

Konferencijoje dalyvavę katalikai buvo pakviesti birželio 8 d. dalyvauti iškilmingose šv. Mišiose, kurias aukojo Westminsterio arkivyskupas Vincent Nichols kartu su kitais vyskupais ir kunigais – konferencijos dalyviais. Po šv. Mišių arkivyskupas pakvietė svečius į savo rūmus pratęsti bendrystės.

Konferencija parodė, kad virš 15 milijonų visame pasaulyje yra išklausę ALFA kursą, todėl šis kursas, nors ir nėra vienintelis, bet pats efektyviausias būdas evangelizuoti šiandienį žmogų.

Mons. dr. A. Jurevičius (Kaišiadorys)

« atgal