Naujienos

Projekto “Jona” uždarymas Kaišiadoryse (2004-04-16)

Š.m. sausio mėnesį Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras bei Kaišiadorių rajono savivaldybės Kultūros ir Švietimo skyrius organizavo projektą “Jona”, kurio tikslas - žadinti įvairaus amžiaus moksleivių susidomėjimą Knygų Knyga – Šventuoju Raštu.

Projekto dalyviai buvo kviečiami susitikti vieną įdomiausių Biblijos personažų – pranašą vardu Jona: skaityti Šventojo Rašto pranašo Jonos knygą, iliustruoti ją, o piešinius – iliustracijas pristatyti į Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centrą ir aplankyti Lietuvos Biblijos draugijos parengtą parodą “Biblija istorijoje ir šiandien”, š.m. sausio – vasario mėnesiais eksponuotą Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre Kaišiadoryse.

Be galo džiugu, jog į šį kvietimą atsiliepė tikrai didelis moksleivių būrys: parodą “Biblija istorijoje ir šiandien” aplankė maždaug 870 jaunųjų lankytojų, projekte dalyvavo ir darbus į Katechetikos centrą pristatė daugiau nei 350 įvairaus amžiaus moksleivių.

Į projekto uždarymo šventę sugužėjo daugiau nei 180 moksleivių iš 14 Kaišiadorių vyskupijos parapijų. Kiekvienas, atėjęs ar atvažiavęs į Sielovados centrą gražų penktadienio vidudienį pirmiausia buvo kviečiamas nukeliauti tikrą kelionę pastato koridoriais, kur buvo parengta moksleivių darbų ekspozicija. Ant laiptų tįsojo ne kas kita, kaip Jonos didžuvė; tik perėjus per ją ir išlindus per jos plačiai išžiotą burną buvo galima patekti į didžiąją salę. Visiems susirinkus, sausakimša Sielovados centro salė švietė vaikų šypsenomis ir puikia nuotaika. Moksleivius ir jų mokytojus pasveikino Kaišiadorių rajono savivaldybės Kultūros ir Švietimo skyriaus vedėja Snieguolė Vaičekauskienė bei Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris kunigas Gediminas Tamošiūnas, perdavęs visiems projekto dalyviams Kaišiadorių vyskupo dovanėles – knygeles “Dievas kalba savo vaikams”.

Ir vaikai, ir suaugusieji audringai plojo Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos jauniesiems karitiečiams, parodžiusiems be galo mielą ir nuotaikingą spektakliuką “Jonos kelionė”. Šventės kulminacija, žinoma, buvo apdovanojimų teikimas tiems, kurių darbai kompetentingos komisijos buvo pripažinti geriausiais. Tenka pastebėti, jog komisija turėjo tikrai daug vargo išrinkdama geriausius, nes visi 350 darbų buvo puikūs; vis dėlto Lietuvos Biblijos Draugijos įsteigti prizai buvo įteikti tik 27 asmenims.

Šventė pasibaigė linksmomis margučių ristynėmis Sielovados centro kieme, vadovaujant Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos klebonui ir jauniesiems karitiečiams.

Tikime, kad šis projektas ir jo užbaigos šventė daugumai dalyvavusiųjų taps nors mažu žingsneliu Šventojo Rašto pažinimo kelyje. O smagus nugalėtojų džiaugsmas ir maži kai kurių “neišrinktųjų” nusivylimai, vis dėlto draugiškai sudėti į bendrą giesmę, taps puikia gyvenimo pamoka.

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro vadovė ses. Viktorija MVS

« atgal