Naujienos

Apklausa Kunigystės tema (2010 04 22)

Kunigų metais Kaišiadorių vyskupijos kunigas Vytautas Kirka (Kaišiadorys) atliko apklausą Kunigystės tema – „Koks turėtų būti kunigas?“ Buvo apklausti įvairaus amžiaus žmonės Kaišiadorių vyskupijoje ir už jos ribų; tarp jų buvo apklaustos seserys vienuolės. Čia pateikiami Pašvęstojo gyvenimo atstovių atsakymai.

Ką Jums reiškia kunigas?

- Pašauktas Dievo skelbti Kristų, administruoti sakramentus, patarnauti žmonėms...

- Kunigas – žmogus visiems...

- Kristaus tarnas ir draugas...

Koks yra idealaus kunigo paveikslas?

- Kasdien išgyvenantis savo pašaukimą kaip dovaną...

- Skiriantis pakankamai laiko asmeninei maldai, atviras žmonėms...

- Esantis savimi...

- Negailintis laiko padedant artimui...

Kas Jūsų nuomone nepridera kunigui, labiausiai jį žeidžia?

- Neištikimybė pašaukimui...

- Sulaužyti celibatą...

- Vartojimas priklausomybes sukeliančias medžiagas...

- Užsiėmimas verslu...

Ar kokį nors svarbų vaidmenį jūsų gyvenime yra suvaidinęs kunigas?

- Atsivertime...

- Pasirenkant vienuolišką pašaukimą...

Gražiausia patirtis iš susitikimų su kunigu?

- Išpažintis...

- Piligriminė kelionė...

Ką galėčiau gero ir gražaus padaryti dėl kunigo?

- Malda...

- Bendradarbiavimas...

Visa apklausa buvo pristatyta kunigams šiais metais Vyskupijos dekanatų kunigų konferencijose.

Ištrauką parengė Kurijos kancleris

« atgal