Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos 2009 m. statistiniai duomenys (2010)

Katalikų: ~ 138 000 (*remiamasi 2001 m. gyventojų surašymo duomenimis)

Parapijų: 68 (*žr. http://kaisiadorys.lcn.lt/dekanatai/parapijos/)

Kunigų: 66; jų amžiaus vidurkis - 50 metų.

Per metus įšventinta kunigų: 0 (0* 2009 m. duomenys)

Seminaristų: 5 (6*)

Pakrikštyta: 1654 (1710*)

Priėmusiųjų Pirm. Komuniją: 1271 (1300*)

Sutvirtinta: 941 (1099*)

Sutuokta porų: 582 (721*)

Palaidota: 2408 (2713*)

Vyskupijos teritorijoje veikia 89 (100*) mokyklos, kuriose mokosi 16 785 (17 986*) mokiniai. Tikybą mokyklose dėsto 82 (100*) mokytojai; tikybos pamokas lanko 10 144 (10 868*) mokiniai (2009-12 duomenys).

Vyskupijoje veikia 5 globos namai, kuriuose globos paslaugos teikiamos ~ 100 asmenų (2009-12 duomenys).

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal