Naujienos

Kvalifikacinis seminaras tikybos mokytojams Kaišiadoryse (2010 01-02)

Šių metų sausio 22 d. ir vasario 26 d. Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras organizavo dviejų dalių kvalifikacijos kėlimo seminarą tikybos mokytojams tema „Šiuolaikinis mokymas pagal atnaujintas katalikų tikybos programas“. Seminarą vedė Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro vadovė, Juliaus Janonio gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Danutė Kratukienė.

Kintant visų mokomųjų dalykų programoms mokytojai susiduria su sunkumais planuojant konkretaus dalyko ugdymo(si) turinį. Katalikų tikybos mokymas yra derinamas su bendraisiais ugdymo tikslais ir turi atitikti bendrąsias švietimo kaitos tendencijas. Įgyvendinant katalikų tikybos programos reikalavimus visas mokymas turi būti orientuotas į mokinio kompetencijų kaip tam tikrų vertybinių nuostatų ugdymą(si). Šiuolaikinis mokymas – tai mokinio aktyvia veikla pagrįstas mokymas. Veiksmingiausi metodai yra tie, kurie skatina didesnį mokinių, o ne mokytojų darbą, todėl jie ne tik veiksmingi, bet ir mažiau vargina. Tokio mokymosi tikslas yra ne perduoti ir gauti informaciją, bet skatinti pačių besimokančiųjų supratimą ir aktyvumą, išmokyti individą susivokti pasaulyje, kuriame jis gyvena, suprasti įvykių esmę, kolektyviai spręsti problemas, jas vertinti Katalikų Bažnyčios mokymo kontekste.

Mokytojai taip pat turėjo galimybę patys išbandyti savo jėgas, ruošdami 6 valandų namų darbą, kurį pristatė antrosios seminaro dalies metu. Apibendrinant seminarą, mokytojai džiaugėsi įgytomis žiniomis bei seminaro dinamiškumu. Seminare dalyvavo 34 tikybos mokytojai iš įvairių Kaišiadorių vyskupijos dekanatų. Numatoma tokius seminarus organizuoti ir ateityje.

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras

« atgal