Naujienos

Merkinės piramidė su kupolu bei trimis neaišku ką vaizduojančiais kryžiais, kas tai? (2010 01 05)

Pataruoju metu Lietuvos TV laidose pasirodžius reportažams apie Merkinės piramidę su kupolu bei trimis neaišku ką vaizduojančiais kryžiais, pavadintais „Švč. Trejybės kryžių kompleksas“, vyskupijos tikintiesiems pakartotinai rekomenduojame perskaityti kun. dr. R. Rumšo, Merkinės parapijos klebono ir dekano, parengtą publikaciją „Apreiškimai, stebuklai ir Merkinės piramidė“, 2006 m. publikuota laikraštyje „XXI AMŽIUS“. Ši publikacija atspindi Kaišiadorių vyskupijos ganytojo nuomonę ir rekomendacijas šia tema vyskupijos tikintiesiems.

Šia tema taip pat rekomenduojame skaityti kun. A. Akelaičio (Kaišiadorys - Roma) komentarą - nuomonę "Merkinės piramidė ir katalikybė - santuoka ar skyrybos?".

Kurijos kancleris

« atgal