Naujienos

Kviečiame prenumeruoti ir skaityti katalikišką spaudą (2010)

Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, primename tikintiesiems galimybę prenumeruoti ir skaityti katalikišką spaudą. Tokių leidinių šiais laikais vis dar turime, tai yra: „ARTUMA“ – mėnesinis žurnalas krikščioniškai šeimai, „BITUTĖ“ – katalikų mėnraštis vaikams, „ŽODIS TARP MŪSŲ“ – kasdienių liturginių Šv. Rašto skaitinių meditacijos.

Taip pat turimi krikščioniškos krypties leidiniai, tai yra: „ATEITIS“ – ateitininkų leidinys jaunimui (ir netik...), „LOGOS“ – religijos, filosofijos ir meno žurnalas, „NAUJASIS ŽIDINYS -AIDAI“ – religijos, kultūros ir visuomenės gyvenimo mėnraštis, „XXI AMŽIUS“ – krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis.

Šiuos leidinius, kaip ir kitą spaudą, galima užsiprenumeruoti redakcijose, o taip pat Lietuvos pašto skyriuose ir internetu bei atkreipiame dėmesį, jog Kaišiadorių vyskupijos katalikiškame knygynėlyje, esančiame Kaišiadoryse, Birutės g. 9, galima įsigyti "Katalikų pasaulio" leidinių.

Prenumeruokite ir skaitykite katalikišką spaudą!

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal