Naujienos

Sudegė Labanoro parapijos bažnyčia (2009 12 21)

2009 m. gruodžio 21-osios naktį sudegė medinė (Kaišiadorių vyskupijos) Labanoro Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia. Žmonės per gaisrą nenukentėjo, žr. plačiau: http://www.lrytas.lt. Gaisro priežastys dar nenustatytos. Bažnyčia statyta 1820 m. 2005 - 2009 m. buvo restauruojama. Darbus kuravo LR Kultūros paveldo departamentas, žr. plačiau: "Restauruotos Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia ir varpinė" ("Švenčionių kraštas", Švenčionių rajono laikraštis).

Sudegus Labanoro parapijos bažnyčiai Kaišiadorių vyskupas kviečia vyskupijos tikinčiuosius per šias Kalėdas bendrai maldai už Labanoro parapiją; rekomenduojama visose Kaišiadorių vyskupijos parapijose gruodžio 25 d. šv. Mišiose, bendruomeninėje maldoje, paskelbti šią maldos intenciją: „Viešpatie, lydėk savo globa Labanoro parapijos bendruomenę - tikinčiuosius; stiprink jų ryžtą ir pasišventimą atstatyti gaisro sunaikintą parapijos ir vyskupijos šventovę – Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią“.

Kaišiadorių vyskupo sprendimu pamaldos Labanoro parapijoje nuo šiol vyks klebonijos salėje. Parapijiečiai tikisi atstatyti sudegusią bažnyčią, šiam tikslui yra atidaryta sąskaita banke, prašoma paramos:

  Gavėjas: Labanoro Švč. M. Marijos Gimimo parapija
  Kodas: 191240159
  Bankas: „Swedbank“, AB
  Kodas: 73000
  Sąskaita: LT777300010120179148
  Paskirtis: Labanoro parapijos bažnyčios atstatymo darbams

Kurijos kancleris

« atgal