Naujienos

Birštone vyko advento susitelkimo diena Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams (2009 12 12)

2009 m. gruodžio 12 d. Birštono parapijos Caritas namuose vyko kasmetė advento susitelkimo diena Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams. Ją organizavo vyskupijos Katechetikos centras. Renginį vedė prelegentas iš Belgijos Joseph Bastin. Renginyje dalyvavo 37 tikybos mokytojai ir katechetai iš įvairių Kaišiadorių vyskupijos parapijų.

Adventas, - kalbėjo prelegentas, - džiaugsmo laikas, nes laukiame gimstančio Jėzaus – Gelbėtojo. Šių dienų pasaulyje, kur tiek daug kalbama apie krizę, gripą, įvairias katastrofas ir nelaimes ypač svarbu nepamiršti, kad Jėzus yra vienintelis mūsų Gelbėtojas ir kad pergalė yra Jo pusėje. Mes neturime pasiduoti negatyvioms mintims, kurios sukelia neviltį ir netikėjimą, nes šios mintys tikrai nėra iš Dievo, bet iš mūsų Priešo, kuris nori mus suklaidinti. Biblijoje žodis yra labai svarbus - juo prasideda Senasis ir Naujasis testamentas: tardamas žodį Dievas sukuria pasaulį, o Jono prologe kalbama, kad „pradžioje buvo Žodis“. Taigi, žodis yra labai galingas. Dievas, sukurdamas žmogų, taip pat davė jam galią viešpatauti per žodį, tik kartais žmogus to nežino ar pamiršta. Mes galime įsileisti gražius žodžius ir mintis (mąstome taip pat žodžiais) ir Šventoji Dvasia jas įgyvendins mumyse; kita vertus galim paklūsti Gundytojo balsui, kuris meluoja ir stumia mus į neviltį. Taigi, puoselėkime savo vidinį sodą, laistydami jį gražiomis mintimis ir Dievo Žodžiu, tuomet visa aplink mus bus šviesiau ir gražiau!

Tarp paskaitų turėjome laiko tylai ir asmeninei maldai, o pabaigoje dalinomės savo patirtimi ir įžvalgomis grupelėse. Prieš išvykdami namolio susitelkimo dalyviai dalyvavo šv. Mišiose, kurias Birštono parapijos bažnytėlėje celebravo kun. A.G. Tamošiūnas, Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro dvasios vadovas. Gera buvo girdėti džiaugsmingus šv. Mišių skaitinius, kuriuose pranašai skelbia apie Gelbėtojo atėjimą ir ragina džiaugtis...

Sustiprinti ir padrąsinti bei gavę „ginklų“ kovai su negatyviomis mintimis grįžome į namus toliau laukti To, kuris netrukus turi ateiti.

R.Petkevičiūtė, Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro vadovė

« atgal