Naujienos

Išleistas kunigo Broniaus Bulikos rinktinių raštų II tomas (2009)

2009 m. lapkričio mėnesį išleistas kun. Broniaus Bulikos rinktinių raštų II tomas "Dievo karalystės žemė". Knyga išleista UAB „Init“ lėšomis, sudarytoja ses. Marija Vadeikytė OSB, redaktorė Violeta Micevičiūtė.

Rinktinėje publikuojami kunigo pamokslai, parengti ir sakyti įvairiose parapijose 1947 – 1988 m. Pirmasis raštų tomas pasirodė 2008 m., minint kun. B. Bulikos mirties 20-mečio sukaktį.

Kurijos kancleris

« atgal