Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos jaunimo renginys „Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių“ (2009 11 13-14)

2009 m. lapkričio 13 – 14 dienomis Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras organizavo renginį vyskupijos jaunimui „Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių“. Šia proga Jaunimo centras dalyviams pristatė ir pirmosios medicinos pagalbos teikimo kursą.

Į renginį susibūrė 50 jaunuolių iš Aukštadvario, Molėtų, Kaišiadorių, Žaslių ir Žiežmarių parapijų. Pirmąjį vakarą dalyviai mąstė tema kas yra mano „brolis“. Bibliodramos vakare jaunimas gilinosi į Evangelijos pagal Luką ištraukas, kur atsiskleidžia Jėzaus išgydymo darbai. Po to vyko aptarimas grupelėse - kaip ši Evangelijos ištrauka paliečia asmeniškai, kas joje yra svarbiausia, koks išgydymas, ką tai reiškia šiandieninėje mūsų visuomenėje; teksto gilesniam suvokimui jaunimas grupelėse paruošė po vaidinimą, kuriuos vėliau pristatė visiems reginio dalyviams. Po vakaro maldos vyko filmo „Mokėk į priekį“ peržiūra; pagrindinė šio filmo mintis – kaip kiekvienas gali keisti pasaulį kitam žmogui darydamas gerą, kaip kuriasi gerumo grandinė...

Kitą dieną – šeštadienį – Jaunimo centras šio renginio dalyviams pristatė pirmosios pagalbos teikimo kursą, kurį vedė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kaišiadorių komiteto atstovė G. Vyčinienė. Jaunimas mokėsi kaip teikti pirmąją pagalbą - gaivinti nukentėjusįjį, kaip elgtis stresinėje, kai ištinka nelaimė, situacijoje. Išklausius teorinę dalį kiekvienas dalyvis galėjo viską išbandyti praktiškai. Be to išlaikius kurso egzaminą jaunuoliams buvo įteikti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmosios pagalbos žinių pažymėjimai.

Tikimės, kad šio susitikimo metu jaunimas galėjo pagilinti turimas žinias bei įgyti naujų įgūdžių. Kartais ir paprasta pagalba gali padėti žmogui išsaugoti gyvybę...

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro informacija

« atgal