Naujienos

Nauja Kaišiadorių vyskupijos kunigų taryba (2009 09 09)

Kaišiadorių vyskupas, remdamasis Kaišiadorių vyskupijos 2009 m. kunigų tarybos rinkimų rezultatais, šių metų rugsėjo 9 d. sudarė naują Kaišiadorių vyskupijos kunigų tarybą iš šių kunigų:

    Kunigų išrinkti: mons. dr. A. Jurevičius, kun. A.G. Tamošiūnas, kun. R. Puzonas, mons. dek. Jonas Sabaliauskas, mons. V. K. Sudavičius ir kun. dek. K. Kazlauskas.

    Vyskupo paskirti: mons. dek. V. Baublys, mons. dek. J. Dalinevičius, kun. dek. dr. R. Rumšas, kun. dek. R. Jurkevičius, kun. dek. L. Klimas ir kun. A. Kelmelis.

    Konsultoriais paskirti šie kunigai: mons. dr. A. Jurevičius, mons. dek. V. Baublys, mons. dek. J. Dalinevičius, mons. dek. J. Sabaliauskas, kun. R. Puzonas ir kun. A.G. Tamošiūnas.

Naujoji kunigų taryba savo veiklą pradeda nuo sudarymo datos.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal