Naujienos

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2009 08 20)

Kunigas Gediminas Mieldažis, sugrįžęs iš pastoracinės tarnystės Kanadoje, paskirtas Nemunaičio parapijos klebonu.

Kunigas Juozas Bakšys paskirtas Butrimonių parapijos klebonu.

Kunigas Stasys Čiupalas, jam pačiam prašant, atleistas iš klebono pareigų ir paskirtas Elektrėnų parapijos altaristu.

Šių metų rugpjūčio 12 d. Apaštalų Sostas suteikė dispensą Romui Tarailai, Kaišiadorių vyskupijos diakonui, nuo celibato pareigos ir sugrąžino į pasauliečių luomą.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal