Naujienos

Kaišiadorių vyskupas viešėjo Magdeburgo vyskupijoje (2009 09 04-06)

Magdeburgo vyskupo dr. Gerhard Feige kvietimu 2009 m. rugsėjo 4-6 d. Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis su savo generalvikaru mons. dr. A. Jurevičiumi dalyvavo Magdeburgo vyskupijos šventėje. Rugsėjo 4 d. buvo svečių prisistatymas, kuriame Vokietijos, Lenkijos, Prancūzijos, Čekijos bei Lietuvos atstovai pristatė savo vyskupijas, dalinosi pastoracine patirtimi. Šia proga kalbėjo Kaišiadorių vyskupas.

Rugsėjo 5 d. buvo skirta Berlyno sienos griūties 20-mečiui paminėti. Ta proga buvo aplankytas Rytų Vokietijos (DDR) laikais veikęs slaptosios policijos – saugumo kalėjimas (Moritzplatz, Magdeburg), kuriame buvo kalinami komunistiniam DDR režimui priešingi asmenys. Buvusio kalėjimo patalpose įkurtasis memorialinis muziejus pasakoja dar neseną, bet jau primirštą žmogaus teisių niekinimo istoriją. Svečiams teko lankytis buvusiame valstybinės tarp Rytų ir Vakarų Vokietijos perėjimo punkte (Marienborn), kuris paliktas nepakitęs. Ekskursijos vadovas pasakojo apie patyčias, kurias tekdavo patirti į „socialistinį“ rojų keliaujantiems „kapitalistinio“ pasaulio piliečiams. Didelį įspūdį sudarė kelių kilometrų sienos tarp Rytų ir Vakarų Vokietijos atkarpa (Hoetensleben), kurią sudarė dvi aukštos betoninės sienos, vielos tinklas su įrengta signalizacija, dvi išpurentos žemės juostos (pėdsakams susekti) ir prieštankinė įranga.

Rugsėjo 6 d. (sekmadienis) Huysburge įvyko Magdeburgo vyskupijos šventė, kurioje buvo paminėtos 15-osios Magdeburgo vyskupijos įkūrimo metinės. Šventėje dalyvavo apie 4000 piligrimų. Po iškilmingų šv. Mišių Huysburgo benediktinų vienuolyno kiemelyje vyko susitikimai grupėse. Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. dr. A. Jurevičius skaitė pranešimą apie Atgimimo sąjūdį ir Bažnyčią Lietuvoje 1989-1990 metais. Po pranešimo prelegentas sulaukė daug įvairiausių klausimų. Šventę pratęsė svečių sveikinimai bei bendra meditacija. Sustiprinti ganytojišku palaiminimu džiugiai nusiteikę piligrimai grįžo į savo namus toliau tęsti krikščioniškos piligrimystės į Tėvo namus.

Mons. dr. A. Jurevičius

« atgal