Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Susitelkimo diena Pivašiūnuose (2009 08 21)

2009 m. rugpjūčio 21d. Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai, taip pat kiti pedagogai bei Katechetikos centro darbuotojai susirinko į kasmetinę Susitelkimo dieną Pivašiūnų šventovėje tema „Evangelijos žinia tūkstantmetei Lietuvai“. Renginį organizavo Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras, dalyvavavo 44 tikybos mokytojai ir katechetai iš įvairių vyskupijos parapijų, taip pat svečiai.

Susitelkimo diena prasidėjo Pivašiūnų vidurinės mokyklos aktų salėje, kur vyko kun. Vaidoto Labašausko paskaita „Evangelijos žinia tūkstantmetei Lietuvai“. Kunigas kalbėjo aktualiomis šiandieniniam žmogui – mokytojui temomis, palietė kiekvieno mūsų gyvenimą šiandien, nes istorija nesustoja ir svarbiausia ne tai, kas įvyko prieš tūkstantį metų (nors tai ir esminis žingsnis Lietuvos istorijoje), bet tai, kuo aš gyvenu šiandien, kokios yra mano krikščioniškos vertybės. Kunigas davė keletą impulsų apie krikščionišką meilę, apie gyvenimą, kurio pagrindinis tikslas - būti laimingu ir siekti dangaus. Gyvenimas evangelija – tai gyvenimas be kompromisų. Ir dar daug kitų minčių, kurios vertė susimąstyti, patikrinti save.

11 val. vyko Švč. Sakramento adoraciją Pivašiūnų šventovėje, kur mokytojai meldėsi rožinį įvairiomis intencijomis. 12 val. dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis. Skaitinius skaitė ir atnašas parengė bei nešė Elektrėnų dekanato tikybos mokytojos. Pamokslą sakė Katechetikos centro sielovadininkas kun. Gediminas Tamošiūnas. Jis sakė, jog Marijos asmenyje pastebime ne vien užtarėją – Didžiąją paėjėją. Ji tampa mums pavyzdžiu: Ji nešė žodį – Tėvo žodį, kelyje pas Elzbietą ir visus 9 mėnesius, sakykime tiek, kiek trunka mūsiškiai mokslo metai... Ir Didžiąją ja mes vadiname, visų pirma dėl Žodžio, kuri jį lydėjo žemiškojo gyvenimo kelyje... Ryžkimės sekti jos pavyzdžiu ir melskime užtarimo, ištarus „taip“ būti ištikimiems visada ir visur - visose mūsų darbų ir gyvenimo aplinkybėse... Mišių pabaigoje Kaišiadorių vyskupas suteikė iškilmingą palaiminimą tikybos mokytojams, siųsdamas juos į misijas mokyklose. Po Mišių mokytojai sugrįžo į mokyklą, kur pasikalbėti su mokytojai atvyko vyskupas, tardamas padėkos ir padrąsinimo žodį. Renginys baigėsi agape, kurios metu mokytojai turėjo galimybę pabendrauti, pasidalinti savo džiaugsmais ir rūpesčiais, pabūti kartu Marijos - Nuliūdusiųjų Paguodos prieglobstyje.

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro informacija

« atgal