Naujienos

Atidaryta Kaišiadorių vyskupijos vėjo elektrinė Vydmantuose (2004-04-15)

2004 m. balandžio 15 d. Vydmantų kaime (Kretingos r.) įvyko pirmosios Lietuvoje naujos pramoninės vėjo elektrinės pašventinimo - atidarymo iškilmės. Pirmoji Lietuvoje moderni vėjo elektrinė atidaryta Magdeburgo (Vokietija) ir Kaišiadorių vyskupijų partnerystės dėka. Elektrinę pašventino Kaišiadorių vyskupas Juozapas MATULAITIS, iškilmėje taip pat dalyvavo Telšių vyskupas Jonas BORUTA bei Kaišiadorių vyskupijos partneriai iš Magdeburgo: Magdeburgo vyskupijos atstovai kunigas Theodor STOLPE ir kunigas Reinholdt PFAFFERODT; simbolinę atidarymo juostelę perkirpo ir elektrinės paleidimo mechanizmą įjungė Aloys WOBBEN, gamyklų tinklo, kurios gamina tokio pavyzdžio vėjo elektrines, savininkas iš Vokietijos. Iškilmėje taip pat dalyvavo LR Ūkio viceministras, AB "LIETUVOS ENERGIJA" generalinis direktorius, Kretingos rajono meras ir kiti garbūs svečiai.

Toks Bažnyčios įsijungimas į „ūkinę“ veiklą yra neįprastas Lietuvoje, tačiau nieko nestebina Vakarų pasaulyje, kai religinės bendrijos ar net bendruomenės steigia pelno siekiančias organizacijas, iš kurių veiklos gautos pajamos naudojamos Bažnyčios poreikiams: socialinių, švietėjiškų, karitatyvinių programų rėmimui, globos įstaigų ir mokyklų, pastatų ir darbuotojų išlaikymui, bažnyčių remontui ir pan. Didelė dalis Lietuvą iš Vakarų pasiekiančios socialinės paramos kaip tik galima tokių įmonių dėka. Su tokia intencija Magdeburgo vyskupija 2000 metų rugpjūčio mėnesį pasiūlė Vėjo elektrinės projekto idėją Kaišiadorių vyskupijai. Šis projektas pasiūlytas kaip geriausiai atspindintis krikščioniško verslo įvaizdį: išmintingas gamtos jėgų panaudojimas, aplinką tausojanti technologija ir įspūdinga, tarsi ryšį tarp dangaus ir žemės pabrėžianti, statinio išvaizda.

Dera paminėti ir tai, jog Magdeburgo vyskupija, per savo įsteigtą bendrovę, kurios pavadinimas "GERO AG", valdo du vėjo elektrinių (jėgainių) parkus Vokietijoje. Magdeburgo ir Kaišiadorių vyskupijos taip pat įregistravo bendrą įmonę – UAB "Dalis GERO", kuri atsakinga už vėjo elektrinės projektavimą, statybą bei eksploataciją. Po trejų metų planavimo ir projektavimo darbų, 2003 m. balandžio mėnesį buvo gautas leidimas statybai Kretingos rajone, šalia Vydmantų gyvenvietės. Buvo pasirinkta Vokietijos įmonės “ENERCON GmbH” gaminama elektrinė (jėgainė) E-40, kadangi šios firmos patentuota invertorinė–konverterinė technologija leidžia atiduoti į skirstomuosius tinklus kokybiškiausią elektros energiją, prisitaikančią prie skirstomųjų tinklų parametrų. 2003 m. lapkričio mėnesį buvo baigti statyti elektrinės pamatai. 2004 m. sausio mėnesį pradėti montavimo darbai. Jos bokšto aukštis – 78 m., sparnuotės skersmuo – 44 m., bendras aukštis – 99,5 m. Elektros energiją generuoja 630 kw galios kintamo greičio asinchroninis generatorius. Maksimali galia – 630 kw gali būti pasiekiama esant vėjo greičiui 11,5 m/s. Vėjo greičiui pasiekus 25 m/s jėgainė automatiškai sustabdoma. Mažiausias reikalingas vėjo greitis – 3 m/s. Šio projekto finansavimo šaltiniai – Magdeburgo įmonės "GERO AG" bei Vokietijos "VEREINS-UND-WESTBANK" suteikti kreditai, kuriuos tikimasi grąžinti per 10 metų. Pagaminta elektros energija bus tiekiama Vakarų skirstomiesiems tinklams, kurie, kaip tikimasi, ją supirks Vyriausybės nustatyta tvarka.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal