Naujienos

Vasaros renginiai Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojams ir vaikams (2009 08 04-07)

Šių metų rugpjūčio 4 - 7 d. kunigas kan. dr. Gerhard Nachtwei, iš Magdeburgo vyskupijos (Vokietijoje), su jaunimo komanda - iš viso 16 žmonių - vėl lankėsi Kaišiadorių vyskupijoje ir pristatė jų paruoštą programą tikybos mokytojams ir vaikams tema „Kas sukelia baimę ir teikia viltį?“ Ši puiki grupė į Kaišiadoris atvyksta jau 17 kartą, tuo tarpu renginius organizuoja Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centras.

Pirmąsias dvi dienas - rugpjūčio 4 ir 5 - vyko kvalifikacinis seminaras tikybos mokytojams. Užsiėmimuose dalyvavo 26 mokytojai iš įvairių vyskupijos vietovių. Seminaras prasidėjo nuo susipažinimo ir programos pristatymo. Nemaža laiko dalis buvo skirta praktinėms – kūrybinėms užduotims. Pirmoji užduotis buvo nutapyti tai, kas mums sukelia baimę. Mokytojai tapė pirštais ant didelių popieriaus lapų. Po to vyko paveikslų pristatymas. Aptarę tai, kas sukelia baimę ir kaip galima jos išvengti, seminaro dalyviai ėjo į lauką žaisti pasitikėjimą ugdančių žaidimų. Po pietų vėl buvo ta pati užduotis – tapyti pirštais tai, kas mums suteikia viltį bei pasidalinti savo įžvalgomis. Apibendrindamas išsakytas mintis kan. G. Nachtwei pasidalino savo mintimis, ką reiškia „dangus“ ir ką reiškia „pragaras“? Paskutinė užduotis buvo skirta marškinėlių dekoravimui. Visiems pagal dydį buvo išdalinti balti marškinėliai, kuriuos kiekvienas galėjo papuošti, pasitelkdamas savo fantaziją arba pasinaudodamas siūlomais trafaretais. Dieną baigėsi meditacijos pamaldomis, visas savo baimes sudedant į mus mylinčio Tėvo rankas, kuris vienintelis teikia amžinojo gyvenimo viltį.

Antroji diena buvo skirta suprasti, kas yra dangus, skaistykla ir pragaras. Šios temos buvo pristatytos tiek teoriškai, tiek per praktines užduotis. Šias dienas apvainikavo šv. Mišios su Kaišiadorių vyskupu J. Matulaičiu. Pamokslą, skirtą dienų apžvalgai, sakė kan. dr. G. Nachtwei, pabrėždamas, jog Dangaus karalystė yra ne tik pomirtiniame gyvenime, ją kuriame mes patys kiekvienu geru darbu, veltui dovanojama šypsena, širdimi, pilna tikėjimo, besiveržiančia į Dievą...

Antrąsias dvi dienas - rugpjūčio 6 ir 7 - tą pačią programą svečiai pristatė 9 - 11 metų vaikams. Programoje dalyvavo 70 vaikų (su vadovais) iš įvairių Kaišiadorių vyskupijos parapijų - Žiežmarių, Merkinės, Žaslių, Beižionių, Jiezno, Semeliškių, Vievio, Palomenės, Pivašiūnų ir Butrimonių. Pradžioje vyko susipažinimas, pasiskirstymas į grupeles. Užduotys kartojosi, kaip ir mokytojų dienomis - vaikai tapė tai, kas sukelia jiems baimę ir teikia viltį, žaidė įvairius pasitikėjimą keliančius žaidimus, dekoravo marškinėlius. Antroji diena buvo skirta suprasti, kas yra „dangus“ ir kas yra „pragaras“? Vaikai turėjo susiburti prie stalų. Vienas stalas buvo nukrautas gėrybėmis, o ant kito padėta tik duonos ir vandens. Tai buvo egzaminas, kokia bus vaikų reakcija, ar jie moka dalintis. Kan. G. Nachtwei kalbėjosi su vaikais apie tai, kad šalia mūsų visada yra žmonių, kuriems kažko trūksta - gal tiesiog mūsų meilės - ir kuriuos tikrai ne visada pastebime. Po to buvo švenčiamos Mišiomis. Jų metu vaikai giedojo svečių - vokiečių išmokytas giesmeles. Po to renginio dalyviai leido balionus, prikabinę prie jų korteles su užrašu - prašymu, padėka ar maldavimu. Visas jų šūsnis pakilo į orą ir prapuolė aukštybėse su viltimi, kad ir Viešpats juos priims bei išklausys.

Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centras

« atgal