Naujienos

Seminaras apašt. Pauliaus tema tikybos mokytojams (2009 02 06 ir 27)

2009 m. vasario 6 ir 27 d. Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre vyko dviejų dalių tęstinis kvalifikacijos kėlimo seminaras Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojams. Seminaro tema “Šv. Pauliaus raštų ir teologijos svarba šiandien”. Jį vedė s. Benedikta Rolin RA (Vilnius). Seminare dalyvavo 25 tikybos mokytojai. Seminaras buvo skirtas susipažinimui su šv. apaštalo Pauliaus asmenybe ir jo raštais.

Pirmoje seminaro dalyje dalyviai buvo supažindinti su šv. Pauliaus biografija, kelionėmis ir raštais, jo pašaukimu pagal Apaštalų darbus. Svarbią vietą užėmė asmeninė refleksija pagal pateiktus klausimus. Toliau buvo nagrinėjamas laiškas Galatams ir pagrindinės jo temos: laisvė ir Įstatymas, pasiuntinybė, Šv. Dvasia ir Kryžiaus reikšmė. Apibendrinimo metu kiekvienas dalinosi, kas jį palietė asmeniškai, kokią šviesą išsiveža į namus.

Antroje seminaro dalyje tikybos mokytojai susipažino su antru itin reikšmingu laišku, kuriame atsispinti šv. Pauliaus asmenybė bei teologija – tai laiškas Efeziečiams. Darbas grupelėse vyko pagal Laiško temas – Bažnyčia, visuotinumas ir bendruomeniniai santykiai, malda. Dar viena svarbi seminaro tema – šv. Pauliaus kristologija, kuria buvo baigtas seminaras. Ši teorinio ir praktinio pobūdžio programa suteikė tikybos mokytojams daug naujų žinių, padėjo įsisavinti šv. Pauliaus mokymą ir pritaikyti jį tikybos mokymui.

Katechetikos centro vadovė R.Petkevičiūtė

« atgal