Naujienos

Prezidentas apdovanojo prel. P.Gaidą-Gaidamavičių (2009 02 16)

2009 m. vasario 16 d. LR Prezidentas apdovanojo ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Komondoro didžiuoju kryžiumi buvusį Kanados lietuvių katalikų savaitraščio „Tėviškės žiburiai“ redaktorių, lietuvybės puoselėtoją, prel. dr. Praną Gaidą-Gaidamavičių, Kaišiadorių vyskupijos kunigą.

Prel. P.Gaida yra gimęs 1914 m. Kiauklių parapijoje (Širvintų r. sav.), studijavo Kauno kunigų seminarijoje, kunigu įšventintas 1937 m. 1940 m. pasitraukė į Vakarus, kur studijavo Freiburgo (Vokietija) ir Luveno (Belgija) universitetuose, apgynė teologijos daktaro laipsnį. Nuo 1950 m. gyvena Kanadoje. 1996 m. leidykla „Mintis“ (Vilnius) išleido Prano Gaidos-Gaidamavičiaus raštus – veikalus: „Išblokštasis žmogus“, „Milžinas, didvyris, šventasis“ ir „Didysis nerimas“; išsamų įvadą (įvadinį straipsnį) knygai parašė Jonas Balčius (knygą galima įsigyti šiuo adresu: knygos).

Prel. P.Gaida 1981 m. Romoje yra išleidęs knygą „Nemarus mirtingasis“ apie Dievo tarno Teofiliaus Matulionio gyvenimą; jo pastangomis knygos santrauka buvo išleista vokiečių, portugalų ir ispanų kalbomis.

Kurijos kancleris

« atgal