Naujienos

Kaišiadoriečių kelionė į Europos jaunimo Taizé susitikimą Briuselyje (2009)

Keturiasdešimt keturi jaunuoliai iš Kaišiadorių vyskupijos - Kaišiadorių, Pivašiūnų, Elektrėnų, Žiežmarių, Paparčių, Aukštadvario, Molėtų, Merkinės, Stakliškių ir Dusmenų parapijų (bei du piligrimai iš Telšių vyskupijos) buvojo Briuselyje (Belgijoje) vykusiame Europos jaunimo Taizé susitikime – piligriminėje kelionėje.

Piligriminę kelionę jaunimas pradėjo 2008 m. gruodžio 27 d. Kaišiadoryse, Vyskupijos sielovados centre; ta pačia proga Vyskupijos katedroje buvo švenčiamos Mišios jaunimui. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro dvasios vadas kun. V. Kirka - jis ir lydėjo jaunimėlį šioje kelionėje, palaikė maldos dvasią. Po šv. Mišių Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupijas J. Matulaitis palaimino piligrimus.

Išvykus iš Kaišiadorių pirmasis sustojimas buvo Vokietijoje, Magdeburgo vyskupijoje, Magdeburgo šv. Sebastijono parapijoje, kur piligrimus maloniai priėmė šios parapijos klebonas kun. J. Kuschel. Jis suteikė patalpas, kur jaunimas galėjo papusryčiauti ir pailsėti po kelionės. Po to kartu su parapijos tikinčiaisiais piligrimai dalyvavo šv. Mišiose. Jų metu lietuviškai skaitė evangeliją bei giedojo giesmes. Po Mišių - pasivaikščiojimas po Magdeburgo miestą, o vakare – vėl į kelionę, į Briuselį, kurį pasiekė kitos dienos ankstų rytą. Nuvykus į registracijos vietą, jaunimas buvo suskirstytas į tris grupeles ir išvyko į parapijas. Jaunuoliai parapijose buvo maloniai priimti - įvairiose Briuselio vietose bei kaimeliuose, tolėliau nuo Briuselio. Visi Kaišiadorių vyskupijos piligrimai buvo apgyvendinti parapijų bendruomenės narių šeimose. Kaip sakė Taizé br. Robas, „pasirodė stebuklingas Dievo veikimas, mat net 98 proc. (iš 40 000 tūkst.) dalyvių buvo apgyvendinti šeimose“. Kiekviena šeima, priėmusi atvykusius, tampo puikiu tikėjimo ir pasitikėjimo pavyzdžiu jaunimui ir tuo pačiu ugdė jaunimo atsakomybę.

Briuselyje centrinė susitikimų vieta buvo „Expo“ paviljonas; ten buvo dalinamas maistas ir vyko pamaldos – giedamos Taizé giesmės, skaitomos ištraukos iš Evangelijos bei 8 minučių tyla. Į vakaro pamaldas susirinkdavo apie 20 000 jaunų maldininkų. Toje tyloje labiausiai buvo juntamas Dievo veikimas, kai vienu metu tokia gausa maldininkų gali tylėti ir girdėti Dievo balsą ar tik savas mintis. Tai buvo didžiausias įspūdis, pasilikęs visų keliauninkų atmintyse. Po tylos Taizé prioras br. Alois skaitydavo mąstymus, o po to jaunimas giedodavo, meldėsi – išsakė savo išgyvenimus, atiduodami juos Viešpačiui prisiliesdami prie Taizé kryžiaus. Po vakarinių pamaldų visi vykdavo į savo parapijas.

Rytas parapijose prasidėdavo bendra malda su giesmėmis, evangelijos ištrauka bei maldavimais. Po maldos jaunimas rinkdavosi į grupeles diskutuoti br. Alois laišką „iš Azijos“ arba dalindavosi apie savo tikėjimą bei pasitikėjimą, o po to - į Expo. Po bendrų pietų Expo salėje - dieninės pamaldos ir galimybė dalyvauti įvairiose grupelėse - ar tai būtų kultūrų pristatymas, ar dvasinis pokalbis. Po vakarienės piligrimai rinkdavosi pamaldoms. Pamaldose dalyvavo įvairių konfesijų dvasininkai, tarp jų - Briuselio vyskupijos ordinaras - kardinolas, kuris šiltai pasveikino visus atvykusius; pamaldose taip pat dalyvavo Belgijos karalienė.

Gruodžio 31 d. vakare po pamaldų buvo paskelbta kitų metų Europos jaunimo žiemos susitikimo vieta - Lenkijos Poznanės miestas. Po to visi meldėsi už taiką pasaulyje, mat Taizé judėjimo ištakos ir glūdi siekyje, kad įsivyrautų taika pasaulyje, susivienytų religijos... Po šių maldų parapijose vyko tautiniai prisistatymai: tautų atstovai pristatė tautinius šokius, dainavo tautines dainas, kvietė įsijungti visus...

2009 m. sausio 1 -osios rytą kaišiadoriečiai dalyvavo šv. Mišiose, po to pietavo juos priėmusių šeimų namuose. Po pietų vyko visų iš Lietuvos atvykusių susitikimas. Iš visų Lietuvos vyskupijų šių metų Taizé renginiuose dalyvavo apie 800 žmonių. Susitikimo metu skambėjo kalėdinės giesmės, br. Robo mintys; jis tuo pačiu pakvietė į mažąjį Taizé susitikimą Vilniuje, kuris vyks šių metų gegužės 1 - 3 d. Šiame susitikime dalyvaus jaunimas iš Baltijos ir artimiausių (kaimyninių) šalių.

Sausio 2 d. vyko paskutinės ryto pamaldos parapijose ir į Lietuvą. Pakeliui stabtelta Magdeburgo vyskupijoje (Vokietija), Burgo parapijoje; čia maldininkai buvo pavaišinti šilta sriuba, jaunimas dalyvavo vakaro maldose parapijos bažnyčioje, nakvojo...

Į Kaišiadoris jaunieji piligrimai sugrįžo ankstų sekmadienio - 2009 m. sausio 4 d. - rytą...

Aprašė Nerijus Ramanauskas, piligrimas (Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras)

« atgal