Naujienos

Kviečiame prenumeruoti ir skaityti katalikišką spaudą (2009 01)

Primename tikintiesiems galimybę prenumeruoti katalikišką spaudą - mėnesinį žurnalą krikščioniškai šeimai „ARTUMA“, „BITUTĖ“ – katalikų mėnraštį vaikams, „ŽODIS TARP MŪSŲ“ – kasdienių liturginių Šv. Rašto skaitinių meditacijas.

Taip pat turimi krikščioniškos krypties leidiniai - „NAUJASIS ŽIDINYS-Aidai“, „KELIONĖ su Bernardinais“, „XXI AMŽIUS“...

Šiuos leidinius, kaip ir kitą spaudą, galima užsiprenumeruoti Lietuvos pašto skyriuose, leidinių redakcijose bei internetu.

Prenumeruokite ir skaitykite katalikišką spaudą!

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal