Naujienos

Gavėnios seminaras Kaišiadorių vyskupijos parapijų jaunimui (2004 03 12 – 13)

Š.m. kovo 12-13 dienomis Birštone, vyskupijos svečių namuose, Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras organizavo gavėnios seminarą vyskupijos parapijų jaunimui; seminare dalyvavo jaunimo atstovai iš Alytaus, Aukštadvario, Birštono, Darsūniškio, Jiezno, Kalvių, Kruonio, Paparčių, Pivašiūnų, Punios, Semeliškių, Stakliškių, Užuguosčio, Vievio, Žaslių ir Žiežmarių parapijų.

Užsiėmimų metu seminaro dalyviai turėjo galimybę pamąstyti apie gavėnią, Kristaus kryžiaus kelią bei ką jiems patiems reiškia Jėzaus nešamas kryžius, pabūti tyloje.

Pirmoji katechezė (penktadienį) buvo skirta pamąstymui “Kaip atrodo mano svajonių gavėnia”; jaunimas dalijosi mintimis tarpusavyje, pabrėždami, jog jauni žmonės ir šiais laikais ilgisi ramybės, susikaupimo, linkę daugiau laiko skirti asmeniniam susitikimui su Dievu, norėtų dvasinę šilumą teikti kitiems; vakare skaidrių pagalba jaunimas mąstė Jėzaus Kryžiaus kelią. Pirmoji seminaro diena baigėsi Mišiomis Birštono bažnyčioje; jos buvo švenčiamos neįprastai vėlai vakare – 23 val.

Antroji katechezė (šeštadienį) buvo skirta Kryžiaus kelio maldai; tema “Kryžiaus kelias - ne tik senų žmonių malda” su jaunimu bendravo svečias iš Vilniaus kunigų seminarijos - kunigas Žydrūnas Vabuolas, seminaristų ugdytojas, o antroje dienos pusėje apie krikščionių pasninkavimo tradicijas bei prasmę jaunimui kalbėjo kunigas Mindaugas Sabonis, Kaišiadorių vyskupijos jaunimo dvasios vadovas.

Seminaras išties buvo naudingas jaunimui; apie jo sėkmę liudija jaunimo mintys iš seminaro dienų apibendrinimo: “į parapiją pasiimsiu Kryžiaus kelio stočių mąstymus”, “širdyje liko šv. Mišių šventimas”, “kokios nuostabios kunigo Žydrūno katechezės mintys”, “Kryžiaus kelias labai paveikė, jaučiu dar didesnį dėkingumą už tokį pasiaukojimą”, “man labai patiko Mišių homilijos mintys”, “supratau, kad Dievas duoda gilią ramybę širdyje”, “ nesvarbu iš kur ir kas esi, visus vienija vienas dalykas – meilė, meilė Dievui, draugams ir visai nepažįstamiems”, “šį savaitgalį supratau, kad Kryžiaus kelias skirtas ne tik pagyvenusiems…”

Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro vadovė Inesa Sinkevičiūtė

« atgal