Naujienos

Tikybos mokytojų ir katechetų susitelkimo diena (2008 11 29)

2008 m. lapkričio 29 d., advento išvakarėse, Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre vyko Vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų susitelkimo diena, skirta advento temai.

Renginys pradėtas šv. Mišiomis Kaišiadorių katedroje, kurias celebravo Jo prakilnybė mons. dr. Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras, ir kun. dek. Rimvydas Jurkevičius, Kaišiadorių parapijos klebonas. Homilijoje mons. A. Jurevičius kvietė, anot vieno išminčiaus, ne peikti ar keikti tamsą, bet uždegti joje žvakę - šviesą. Kadangi Mišiose dalyvavo ir vyskupijos Caritas savanoriai, tad visi buvo kviečiami šviesti pasauliui savo gerais darbais.

Toliau programa vyko Sielovados centre, kur įžanginį žodį apie adventą ir Dievo pagalbą tarė kun. Gediminas Tamošiūnas, Katechetikos centro dvasios vadovas. Renginyje dalyvavusi viešnia iš Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro, katechezės koordinatorė Birutė Jachimovič pristatė pačios sukurtą metodinę priemonę advento laikotarpiui – netradicinį adventinį kelią su daugybe simbolių. Po to visi renginio dalyviai aptarė šių simbolių prasmę ir patys įsijungė į adventinio kelio kūrimą. Buvo smagu išgirsti kiekvienai dienai skirtą ištrauką iš Senojo Testamento, pranašaujančią apie Mesijo atėjimą bei uždegti žvakutę.

Po trumpos pietų pertraukėlės vyko antrasis užsiėmimas; jis daugiau buvo skirtas susirinkusių mokytojų ir katechetų dvasiniam susitelkimui. Užsiėmimą vedė Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro vadovė Jolanta Pupalaigytė. Susibūrusieji buvo kviečiami nutilti, susikaupti, dar kartą apmąstyti, atrodo, tokias žinomas, bet kaskart aktualias advento temas: Apreiškimą Marijai, Juozapo sapną, Aplankymą... Renginio dalyviai buvo kviečiami susieti jas su savo gyvenimu...

Su mintimis, jog netrukus bus švenčiama Kristaus gimimo šventė, jog norėtųsi, kad ši diena nebūtų tik kalendorinė šventė, kad Kristus iš tiesų per tikėjimą gimtų / atgimtų žmogaus širdyje, ir baigėsi šis renginys, kiekvienam suteikęs savų įžvalgų bei paskatinęs pasiryžimams!

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras

« atgal