Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos Caritas projektas “Pagauk tarnystę” (2008)

“PAGAUK TARNYSTʔ – tai Kaišiadoryse vykdomas projektas bendradarbiaujant su organizacija “Actio Catolica Patria” (Kaunas) ir Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centru, taikant programą “Jaunimo socialiniai metai”. Programos kūrėja - “Actio Catolica Patria”.

Pastarosios programos idėja ir tikslas - įtraukti jaunimą į savanorišką socialinį darbą. Ši programa savanorystę pristato kaip prasmingą veiklą, kurioje dalyvis, suteikdamas pagalbą kitiems, gali atrasti bei patikrinti savarankiškumo ir atsakomybės galimybes, ugdyti bendražmogiškas vertybes, įsitraukti į konkrečių socialinių problemų sprendimo lauką.

Projekte šiuo metų dalyvauja trylika 16 – 18 metų amžiaus savanorių. Savanoriai dirba Kaišiadorių vaikų dienos grupėje, Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos Caritas skyriuje ir Kaišiadorių vyskupijos Caritas bei Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro organizuojamuose renginiuose.

Šūkiu “Pagauk tarnystę” jaunimas yra kviečiamas įsipareigoti savanorystei kaip tarnystei, kuri ugdo jaunuolio gebėjimus prisiimti tam tikrus vaidmenis ir atsakomybę. Projekto metu savanoriams organizuojami susirinkimai, seminarai ir individualios konsultacijos. Seminaro, vykusio šių metų spalio 24 – 26 d. Kaišiadoryse, tikslas buvo supažindinti savanorius su savanoriška tarnyste ir suteikti jiems galimybę susipažinti tarpusavyje. Antrojo seminaro, vykusio šių metų lapkričio 14 – 16 d. Birštone, tikslas buvo padėti savanoriams įvertinti savanorystės patirtį, giliau susipažinti su šia veikla. Šia proga pranešimą apie konfliktų sprendimą pristatė Nerijus Ramanauskas (Kaišiadorys), o savanoriška patirtimi Lietuvoje ir užsienyje dalinosi savanorė Vilma (Vilniaus), metodinių pasiūlymų darbui su mažaisiais - vaikais pristatė Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro vadovė Jolanta Pupalaigytė ir Kaišiadorių vyskupijos Caritas reikalų vedėja ses. Vincenta Slavėnaitė MVS.

Savanorių darbai remiasi įsipareigojimu ir atsakomybe. Nors jie – savanoriai kviečiami patarnauti kitiems, tačiau tuo pačiu jiems primenama, kad taip galima daug pelnyti sau... Vyskupijos Caritas džiaugiasi šiuo jaunimu - savanoriais, kurie yra didelė parama caritatyvinėje veikloje.

Kaišiadorių vyskupijos Caritas

« atgal