Naujienos

Caritas adventinės paramos akcija „Gerumas mus vienija“ (2008 11 30)

Gerbiami Kaišiadorių vyskupijos tikintieji,

Kaišiadorių vyskupijos Caritas vardu nuoširdžiai dėkojame visiems už supratimą ir bendrą darbą Caritas srityje. Šiemet Lietuvos Caritas drauge su Vyskupijų Caritas organizacijomis rengia kasmetinę adventinę šalpos akciją "Gerumas mus vienija", kurios metu tikintieji ir visi geros valios žmonės kviečiami savo parapijų Caritas skyriuose už auką, skiriamą vargstančiųjų reikalams, įsigyti simbolinę Caritas žvakelę, taip paliudijant krikščioniškąją artimo meilę bei solidarumą. Taip pat žr. http://www.lrt.lt/.

Prašome Jus prisidėti prie šios akcijos. Jūsų pagalba yra labai svarbi organizuojant akciją, nes surinktos lėšos suteikia galimybę Vyskupijos Caritas vykdyti karitatyvinę veiklą, padėti stokojantiems...

Akcijos žvakelės ir plakatai Kaišiadorių vyskupijoje bus platinami per dekanatų Caritas koordinatorius, juos bus galima įsigyti parapijų bažnyčiose!

Kaišiadorių vyskupijos Caritas (Kaišiadorys)

« atgal