Naujienos

Išleistas kun. B. Bulikos rinktinių raštų I tomas (2008)

2008 m. spalio 21 d. Kaišiadoryse, vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo užsiėmimų metu buvo pristatyta nauja knyga – kun. Broniaus Bulikos rinktinių raštų I tomas "Dievo karalystės žemė". Knyga išleista UAB „Init“ lėšomis, sudarytoja ses. Marija Vadeikytė OSB, redaktorė Violeta Micevičiūtė. Knyga išleista kun. B. Bulikos mirties 20-mečio sukakties proga (žiūrėti plačiau: http://kaisiadorys.lcn.lt).

Rinktinėje publikuojamos ankščiau išleistos kunigo knygos – "Tikiu ir gyvenu", "Link gyvenimo pilnatvės", "Kad būtume Dievo vaikai", "Vyturio giesmė", "Kryžiaus keliu", "Palaimintas būsi ir tu”.

Kurijos kancleris

« atgal