Naujienos

Suteikti monsinjorų titulai dviem Kaišiadorių vyskupijos kunigams (2008 10 21)

Popiežius Benediktas XVI suteikė Jo Šventenybės kapelionų (monsinjorų) titulus dviem Kaišiadorių vyskupijos kunigams – teol. dr. Algirdui Jurevičiui, Kaišiadorių vyskupo generalvikarui, ir dek. Jonui Sabaliauskui, Elektrėnų parapijos klebonui.

Šių metų spalio 21 d. garbės titulų liudijimus naujiems monsinjorams įteikė Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis.

Kurijos kancleris

« atgal