Naujienos

Pristatyta nauja knyga „Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių varpai“ (2008 10 17)

2008 m. spalio 17 d. Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta nauja, unikali knyga „Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių varpai“ (Bells of the Churches in Kaišiadorys diocese). Knygos autorius – Gintautas Žalėnas, leidyba rūpinosi Kaišiadorių muziejaus direktorius Olijardas Lukoševičius, išleido UAB „Petro ofsetas“ (Vilnius); knygos apimtis - 116 puslapių, iliustruota, santrauka anglų kalba.

Leidinio pratarmėje taip sakoma: Šis leidinys skiriamas Kaišiadorių vyskupijos 80 metų jubiliejui. Jame aprašyti šioje vyskupijoje buvę ir esami varpai, jų kilmė ir likimas. Tikimės, kad šis leidinys bus įdomus ne tik istorijos mėgėjams, kraštotyrininkams, bet ir visiems, kurie su jais susiduria tiesiogiai: bažnyčios tarnautojams, dvasininkijai bei visiems, kurie geba įsiklausyti į varpo skambesį, pajusti jo gaidą.

Kaip teigiama knygoje, seniausias Kaišiadorių vyskupijoje turimas varpas, datuotas 1442 m., yra Semeliškių šv. Lauryno parapijos bažnyčioje, Elektrėnų dekanate. Tai antras pagal senumą varpas Lietuvoje. Dar senesnis varpas, nuliedintas 1420 m., šiuo metu saugomas Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje...

Kurijos kancleris

« atgal