Naujienos

Katalikiško judėjimo “Comunione e liberazione” narių susitikimas Molėtuose (2004 02 28)

Š.m. vasario 28 d. Molėtų parapijos namuose susibūrė katalikiškojo judėjimo “Comunione e liberazione” nariai iš Italijos bei Vilniaus ir Molėtų. Molėtų gimnazijos abiturientės Justina Rakauskaitė ir Inga Žukovaitė, šio judėjimo narės, dalyviams parengė pokalbį tema “Buvimas drauge”; merginos išdalino susitikimo dalyviams tekstus su Šventraščio ir žymių asmenų mintimis apie draugystę, kurios ir tapo diskusijų ir pokalbių objektu. Kiekvienas turėjo galimybę pasidalinti savo patirtimi bei palyginti perskaitytas mintis su savo gyvenimo patirtimi. Paola, italų kalbos dėstytoja iš Vilniaus, apibendrindama išgirstas mintis, padarė išvadą, jog Kristus mums, Dievą tikintiems žmonėms - krikščionims, yra pats didžiausias, pirmiausias ir tikriausias Draugas.

Pasikalbėję, padiskutavę, pagiedoję, artimiau susipažinę tarpusavyje, susitikimo dalyviai susitarę, jog sekantį kartą susitiks kovo pabaigoje Vilniuje šv. Jono teologo vienuolyne, kur klausysis t. Reno Marija paskaitos apie išpažintį, kartu dalyvaus šv. Mišiose.

Šio susitikimo tikslas buvo geriau pažinti Kristų, mūsų bičiulį ir draugą.

Edita Ivaškevičienė, Molėtų parapijos pastoracijos darbuotoja

« atgal