Naujienos

Kaišiadoriečiai jubiliejiniuose Šiluvos atlaiduose (2008 09 08)

2008 metais sukanka Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų sukaktis. Dievo Motinos apsireiškimo Jubiliejus ir atlaidai buvo švenčiami Šiluvoje šių metų rugsėjo 6–15 dieną (http://www.siluva.lt). Kaišiadorių vyskupijos tikintieji į šventę - atlaidus vyko rugsėjo 8-ąją.

Šią dieną 10 val. Šiluvos bazilikoje šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė kunigas R. Bičkauskas, Jiezno parapijos klebonas, giedojo Elektrėnų parapijos jaunimo choras vadovaujamas L. Mažuolytės. Mišiose melsta malonių rožinio maldos mylėtojams.

Nuo 9 iki 12 val. Šiluvos bazilikoje ir jos šventoriuje išpažinčių klausė 15 Kaišiadorių vyskupijos kunigų, kurie į atlaidus atvyko su savo parapijų tikinčiaisiais. Gausus maldininkų burys į Šiluvą atvyko iš Pivašiūnų, Saldutiškio, Paparčių, Kaišiadorių, Žiežmarių, Semeliškių, Elektrėnų ir kitų parapijų.

12 val. aikštėje prie Šiluvos bazilikos šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, koncelebravo 20 Kaišiadorių vyskupijos kunigų. Mišiose melsta malonių pašauktiems tarnauti teisingumui - policijos tarnautojams, taip pat priešgaisrinės apsaugos darbuotojams.

14 val. Šiluvos kultūros namuose buvo rodomas dokumentinis filmas apie Dievo tarną Teofilių Matulionį (http://kaisiadorys.lcn.lt/izymybes). Visą šią dieną kultūros namuose veikė Dievo tarnui skirta ekspozicija, kurią pristatė Birštono sakralinis muziejus (www.muziejai.lt/Birstonas).

15 val. aikštėje prie Šiluvos bazilikos mariologine tema pranešimą - konferenciją pristatė kunigas Marius Talutis, Elektrėnų parapijos vikaras, Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos – brolijos dvasios vadovas.

Šiluvos atlaidų metu, ekspozicijų vietoje, buvo eksponuojama medžiaga – stendas „Kaišiadorių vyskupija“; vyskupijos pastoraciniai centrai - Caritas, Jaunimo, Katechetikos ir Šeimos - prisistatė bendruose stenduose, skirtuose visų vyskupijų sielovados centrams; čia buvo galima įsigyti Kaišiadorių vyskupijos leidinių.

Kaišiadorių vyskupas jubiliejiniuose Šiluvos atlaiduose taip pat dalyvavo rugsėjo 7 ir 14 dienomis.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal