Naujienos

Pašventinta koplytėlė Senosios Varėnos narkomanų reabilitacijos bendruomenėje (2004 03 06)

Š.m. kovo 6 d. Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis šventė šv. Mišias ir pašventino koplytėlę Senosios Varėnos narkomanų socialinės - psichologinės reabilitacijos bendruomenėje.

Šventinimo pamaldose taip pat dalyvavo kun. Valerijus Rudzinskas, šios bendruomenės dvasios vadovas, Merkinės dekanas kun. dr. Robertas Rumšas, Senosios Varėnos parapijos klebonas kun. Pranciškus Čivilis, Jonavos parapijos altarista mons. Vincas Pranckietis ir Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas.

Šią dieną keturi bendruomenės nariai šv. Mišių metu priėmė pirmąją šv. Komuniją. Drauge su atliekančiais reabilitaciją asmenimis, iškilmėje dalyvavo jaunuolių artimieji bei kviestiniai svečiai. Homilijos metu vyskupas paaiškino Bažnyčios mintį gavėnios laikotarpiui, atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, kad šie metai – jubiliejiniai šv. Kazimiero metai, todėl visuomet dera prisiminti mylimo tautos šventojo dorybes – maldingumą, skaistumą, pagalbą vargstantiems - svarbias visų laikų tikintiesiems. Šv. Mišių pabaigoje vyskupas, prisimindamas evangelinį gailestingojo samariečio pavyzdį, pasidžiaugė, kad šios bendruomenės vadovas Kęstutis Tamulevičius ėmėsi mūsų laikais ypač reikalingos misijos – padėti žmonėms, turintiems didelių problemų, suteikiant jiems pastogę bei rūpestingą dėmesį, ne vien materialinėms ir psichologinėms, bet ir dvasinėms jų reikmėms.

Nuo šiol Senosios Varėnos narkomanų reabilitacinėje bendruomenėje nuolatos lankysis kunigas, koplytėlėje bendruomenės nariai galės susiburti asmeninei maldai, dalyvauti pamaldose.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal