Naujienos

Kunigo šventimai ir paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2008 08 30)

2008 m. rugpjūčio 30 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis įšventino kunigu Kaišiadorių vyskupijos diakoną Vytautą Kirką, gim. 1983 m. Jis studijavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir įgijo teologijos bakalauro bei religijos mokslų magistro laipsnius; diakonu įšventintas šių metų sausio 20 d.

Kunigas Vytautas Kirka paskirtas Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos vikaru ir vyskupijos Jaunimo centro dvasios vadovu.

Kunigas Algirdas Akelaitis, iki šiol ėjęs Kaišiadorių parapijos vikaro ir Jaunimo centro dvasios vadovo pareigas, išleistas studijuoti į Romą.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal