Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centras užbaigė seminarų “Ateikite visi”, skirtų rengimui Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams, ciklą (2004 03 06)
Šis seminarų ciklas Kaišiadorių vyskupijoje pradėtas vykdyti 2003 m. spalio mėnesį, po to, kai, remiantis Lietuvos vyskupų konferencijos švietimo komisijos parvirtintomis gairėmis, 2003 rugsėjo 19 d. Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis patvirtino Instrukciją “Dėl vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams Kaišiadorių vyskupijoje”.

Seminarų ciklą parengė ir vedė Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro vadovė Giedrė Rugevičiūtė ir tikybos mokytoja metodininkė Virginija Narauskienė. Seminarų metu Kaišiadorių vyskupijos parapijų katechetai ir tikybos mokytojai studijavo Bažnyčios mokymą apie šiuos sakramentus ir deramą vaikų parengimą jų šventimui, nagrinėjo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentų teologiją ir liturgiją bei išsamiai susipažino su Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro parengta vaikų rengimo susitaikinimo ir Eucharistijos parapijoje programa “Ateikite visi”.

4 dienų seminarų ciklą, kuriame 14 val. buvo skirta teoriniams ir 10 valandų praktiniams užsiėmimams užbaigė ir specialius Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centro pažymėjimus gavo 17 katechetų iš 12 vyskupijos parapijų. Šie žmonės ne tik susipažino, bet ir išmoko dirbti pagal rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams programą “Ateikite visi”, naudotis jos pedagoginėmis gairėmis ir pratybų knygele, sužinojo ir išmoko daug įvairių ugdymo metodų ir pasirengė padėti vaikams ir jų tėveliams eiti tikėjimo keliu.

Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centras

« atgal