Naujienos

Diakonų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2008 06 05)

Kaišiadorių vyskupijos diakonai, šiais metais baigę studijas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje, pastoracinei praktikai ir diakono tarnystei paskirti į šias parapijas:

Vytautas Kirka - į Kaišiadorių parapiją, Romas Taraila - į Vievio parapiją.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal