Naujienos

„Vilties tilto“ veiklos 10-mečio minėjimas (2008 05 24)

2008 m. gegužės 24 d. Kaišiadoryse paminėta katalikių moterų organizacijos „Vilties tiltas“ 10-mečio sukaktis. Ši organizacija įsikūrusi ir veikia Kaišiadorių vyskupijoje. Šia proga vyskupijos Sielovados centre vyko oficialioji šventės dalis. Organizacijos vadovė Rita Vrubliauskienė pasidžiaugė, kad į šventinę programą atvyko nemaža garbingų svečių - Kaišiadorių vyskupas J.Matulaitis, vyskupo generalvikaras kun. dr. A.Jurevičius, 12 asmenų grupė iš Vokietijos, Kaišiadorių rajono savivaldybės atstovai, organizacijos nariai, kiti asmenys.

Šios organizacijos pradžia - 1996 metai, kai Kaišiadorių vyskupijoje apsilankiusi Berlyno IN VIA CENTER vadovė Ursula Grzibek pasiūlė Kaišiadorių vyskupui J. Matulaičiui įkurti vyskupijoje panašią katalikių moterų organizaciją. Susidomėjus vokiečių patirtimi ir veikla, vėliau vyko intensyvus pasirengimo darbas, o 1998 metais įkurtas „Vilties tiltas“. Pagrindinis šis organizacijos tikslas - burti moteris ir mergaites įvairioms iniciatyvoms, rūpintis krikščioniškosios gyvensenos įtvirtinimu šeimose ir bendruomenėse.

Prie organizacijos ištakų – įkūrimo darbų daugiausiai prisidėjo Birutė Grižienė, ilgametė Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro ir Caritas reikalų vedėja, šiuo metu - pensijoje. Jos rūpesčiu „Vilties tiltas“ išsiplėtė į 11 vyskupijos parapijų, kur buvo surastos deramos patalpos veiklai - susibūrimams, įsigytas inventorius. Vėliau organizuoti įvairūs renginiai ir projektai, pavyzdžiui, 1999 metais buvo organizuotas socialiniam ir švietėjiškam darbui seminarų ciklas grupių vadovams keturiuose organizacijos skyriuose, specialūs kursai – apmokymas savanorėms multiplikatorėms Berlyne.

Šiuo metu „Vilties tiltas“ turi 9 skyrius (ir 1 planuojamas) Kaišiadorių vyskupijoje, bendradarbiauja su partneriais Vokietijoje, Lenkijoje, Olandijoje bei Graikijoje.

Paskutinė organizacijos iniciatyva – nemokami anglų kalbos tobulinimo kursai, vykę Kaišiadoryse ir Žiežmariuose. Skyriuose dažnai rengiami teminiai pokalbiai, konferencijos, kompiuterinio raštingumo kursai, rankdarbių popietės, skaitomos paskaitos, kviečiami svečiai pokalbiams ir diskusijoms bei organizuojamos išvykos.

Prie šių darbų – veiklos daug prisideda partneriai Vokietijoje, ypač Berlyno IN VIA CENTER ir jo vadovė Ursula Grzibek. Jos iniciatyvos ir pasišventimo dėka, išties, daug kaišiadoriečių – šios organizacijos narių - galėjo pasisemti patirties Vokietijoje, susipažinti su jų veikla, apsilankyti kitose šalyse.

Plurimos annos linkime šios organizacijos vadovams ir nariams, ir daug prasmingos veiklos Viešpačiui laiminant!

Kaišiadorių vyskupijos kurija (kgt)

« atgal