Naujienos

Parapijos pastoracijos seminarijos absolventų praktika Kaišiadorių vyskupijoje (2004 02 18)

Š.m. vasario 18 d. Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centre įvyko susitikimas, skirtas aptarti ir įvertinti Magdeburgo vyskupijos parapijos pastoracijos seminarijos absolventų praktikos eigą Kaišiadorių vyskupijoje. Susitikime dalyvavo Magdeburgo vyskupijos parapijos pastoracijos seminarijos atstovė ponia Hildegard Kliem, absolventų praktikos koordinatorė Kaišiadorių vyskupijoje ses. Viktorija Plečkaitytė MVS, Kaišiadorių, Molėtų, Žaslių ir Paparčių parapijų klebonai bei šiose parapijose praktiką atliekantys pasauliečiai parapijos pastoracijos darbuotojai.

Susitikimą visi susirinkusieji pradėjo malda ir trumpu pasidalinimu praėjusio praktikos laiko patirtimi. Vėliau jau atskirose darbo grupėse praktikantai ir kunigai išsamiai nagrinėjo praktikos eigą, stengėsi atpažinti pasauliečio tarnystės parapijos pastoracijoje ypatumus, aptarė iki šiol iškilusias problemas ir galimus jų sprendimo būdus.

Po pietų Vyskupijos kurijoje susitikimas baigėsi pašnekėsiu su Kaišiadorių vyskupu, kurio metu buvo pateikti darbo grupėse apibendrinimai, aptartos pasauliečių tarnystės parapijos pastoracijoje Kaišiadorių vyskupijoje perspektyvos, įvardintos kai kurios spręstinos problemos.

Visi dalyvavusieji susitikime džiaugėsi šia proga pasidalinti patirtimi, daugiau sužinoti apie praktikos eigą skirtingose parapijose ir galimybe atvirai pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais susijusiais su nauja pasauliečių pastoracinės tarnystės patirtimi.

Magdeburgo vyskupijos pastoracijos seminarijoje yra studijavę 10 Kaišiadorių vyskupijos studentų; šiuo metu dauguma jų darbuojasi Kaišiadorių vyskupijos parapijų bei vyskupijos jaunimo pastoracijoje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal