Naujienos

Jaunųjų Caritas savanorių susitikimas Kaišiadoryse (2008 04 12)

2008 m. balandžio 12 d. Kaišiadorių vyskupijos Caritas kartu su vyskupijos Jaunimo centru organizavo renginį - susitikimą jauniesiems Caritas savanoriams “Pumpurėliai” tema “Palaimingiau duoti nei gauti” (Jonas Paulius II). Susitikimas vyko Vyskupijos Sielovados centre Kaišiadoryse. Renginyje dalyvavo atstovai iš Kernavės, Žaslių, Vievio, Molėtų ir Kaišiadorių parapijų.

Renginio pradžioje jaunuosius savanorius pasveikino Kaišiadorių vyskupijos Caritas direktorius kun. Rimvydas Jurkevičius. Jis džiaugėsi, kad vaikai ir jaunimas ryžtasi šiai tarnystei ir sakė, kad Dievui reikia gerų žmonių, kurie darytų jo pavestus darbus. Direktorius jiems palinkėjo saugoti ir skleisti Dievo dovaną tarnauti kitiems.

Renginį vedė Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro vadovė Jolanta Pupalaigytė. Patirtimi apie savanorio tarnystę dalinosi Lina Gervytė, Caritas savanorė iš Vilniaus. Prelegentė šio susibūrimo dalyviams pasakojo apie savo savanorišką patirtį Lietuvoje ir užsienyje. Vėliau jaunimas grupelėse dalinosi savo turimomis žiniomis savanorystės tema, kalbėjosi apie tai, koks turėtų būti savanoris ir kokios žmogiškos savybės jam būdingos, reikalingos...

Po pietų jaunieji savanoriai klausėsi mokymo apie įsipareigojimą savanoriškai tarnystei, kurį vedė Kaišiadorių vyskupijos Caritas reikalų vedėja ses. Vincenta Slavėnaitė MVS. Prelegentė sakė, kad Dievas kurdamas žmogų kiekvienam numatė ir užduotį; įsipareigojimas savanoriškai tarnystei yra Dievo dovana ir malonė mums; tai, ką darome dėl kitų, nėra mūsų pačių nuopelnas, bet Dievo darbas, kurį Dievas daro per mus...

Renginio pabaigoje dėkodami už gautas malones visi kartu šventė Eucharistiją Kaišiadorių katedroje. Šv. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupijos Caritas direktorius kun. R. Jurkevičius. Mišiose giedojo jaunimo choras iš Elektrėnų parapijos, vadovaujamas Laimos Mažuolytės.

Kaišiadorių vyskupijos Caritas

« atgal