Naujienos

“MEILĖ = GYVYBĖ?” – klausimas, kuris rūpi jaunimui?! (2008 04 05)

Šių metų balandžio 5 d. Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras, bendradarbiaudamas su vyskupijos Šeimos centru, organizavo renginį jaunimui tema “MEILĖ = GYVYBĖ?”, skirtą gyvybės dienai. Renginyje dalyvavo atstovai iš Dusmenų, Kaišiadorių, Paparčių, Pivašiūnų, Vievio ir Žaslių parapijų bei svečiai iš Rumšiškių (Kauno arkivyskupija) .

Renginyje jaunimas kalbėjo apie meilę ir gyvybę: ar “meilė = gyvybė?”, diskutavo grupelėse, dalinosi turimomis žiniomis apie nusižengimus prieš gyvybę bei kokie yra teigiami pavyzdžiai, kuriuos jie sutinka savo aplinkoje, kasdienybėje. Diskusijų metu paaiškėjo, kad jauni žmonės vertina žmogaus gyvybę, žino apie nusižengimus, turi savo nuomonę, kaip prisidėti prie šių vertybių puoselėjimo – visų pirma savo elgesiu neliudyti priešingos veiklos.

Šeimos Centro vadovė Judita Bernatonienė pristatė du judėjimus: “Už pasirinkimą”, kuris propaguoja priešiškas “vertybes” Bažnyčios mokymui apie gyvybę ir “Už gyvybę”, kuris skelbia gyvybės džiaugsmą! Vėliau Šeimos centro atstovė gydytoja Marija Bagdonienė pristatė keletą liudijimų, susijusių su pasirinkimu už ir prieš gyvybę. Jaunimą šie liudijimai ypač palietė. Pirmoji programos dalis buvo apibendrinta skaidrių peržiūra apie negimusio kūdikio kelią...

Antroje renginio dalyje vyko filmo “Gyvybės stebuklas” peržiūra; po to jaunimas grupėse svarstė, kokį regimą ženklą “už gyvybę” jie gali parodyti savo kasdienybėje, o ypatingai “Už gyvybę” dienos metu – paskutinį balandžio sekmadienį. Viena kita nuotrupa iš jų pasiryžimų: vieni tą dieną savo tėvams parašys laišką ar tiesiog raštelį su žodžiais “ačiū, kad galėjau gimti”, kiti parapijoje po šv. Mišių dalins lapelius su mintimis apie gyvybę, melsis už asmenis - tėvus, kurie svarsto nutraukti pradėta gyvybę…

Renginys baigėsi bendra malda už gyvybę - kad gyvybę teikiantis Dievas mus lydėtų kasdienybėje... Po renginio organizatoriai vylėsi, jog jaunimas savo kasdienybėje kaskart vis naujai apsispręs už gyvybę ir savo pavyzdžiu padės apsispręsti kitiems...

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras

« atgal