Naujienos

Gavėnios susikaupimo dienos jaunimui Guronyse (2008 03 18-19)

Šių metų kovo 18 – 19 d. (Didžiają savaitę) Guronių rekolekcijų namuose vyko gavėnios susikaupimo dienos Kaišiadorių vyskupijos jaunimui „Tavo žaizdomis esu išgelbėtas”. Į šias susikaupimo dienas, kurias organizavo Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras, apmąstyti Kristaus kančios bei prisikėlimo - Velykų slėpinio - susirinko 30 jaunuolių iš įvairių vyskupijos parapijų.

Pirmąją susikaupimo dieną jaunimas gilinosi į Didžiosios savaitės prasmę, Dievo įvaizdį, tuo tarpu mokymams - mąstymams vadovavo Eucharistinio Jėzaus seserys, reziduojančios Guronyse. Vakarop patys jaunuoliai ruošė apmąstymus Kryžiaus keliui, o vakare Guronių apylinkėmis su malda ir giesme nusidriekė jaunimo Kryžiaus kelio eisena. Į šią kelionę jaunimas leidosi nešini savo pačių pasigamintais kryželiais, kuriuose buvo pažymėtos jų pačių gyvenimo žaizdos – tai, ką jie norėtų atiduoti į Jėzaus pervertas rankas. Po Kryžiaus kelio pamaldų vyko Švč. Sakramento adoracija, išpažintis...

Antrąją susikaupimo dieną buvo gilintasi į Kristaus aukos prasmę, ką reiškia “Tavo žaizdomis esu išgelbėtas”, žvelgta į Velykų slėpinį.

Prisikėlimo šviesa neišblėsta, nesibaigia Šv. Velykų šventėmis, tad Jaunimas ryžosi Prisikėlimo džiaugsmą nešti į kasdienybę ir juo dalintis su savo artimaisiais.

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras

« atgal