Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos 2007 m. statistiniai duomenys (2008 03 14)

Katalikų: ~ 144 000 (*remiamasi 2001 m. gyventojų surašymo duomenimis)

Parapijų: 68 (*žr. http://kaisiadorys.lcn.lt/dekanatai/parapijos/)

Kunigų: 64 (*vyriausias kunigyste Kaišiadorių vyskupijos kunigas gyvenantis Kanadoje - prel. jubil. dr. Pranas Gaida, šiemet skaičiuojantis 71-sius kunigystės metus); jų amžiaus vidurkis - 49 metai.

Per metus įšventinta kunigų: 1

Seminaristų: 7

Pakrikštyta: 1665

Priėmusiųjų Pirm. Komuniją: 1173

Sutvirtinta: 909

Sutuokta porų: 706

Palaidota: 2777

Vyskupijos teritorijoje veikia 116 mokyklų, kuriose mokosi 19 380 mokinių. Tikybą mokyklose dėsto 106 mokytojai; tikybos pamokas lanko 11 763 mokiniai (2007-12 duomenys).

Vyskupijoje veikia 6 globos namai, kuriuose globos paslaugos teikiamos 110 asmenų (2007-12 duomenys).

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal