Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos Caritas savanoriams surengta gavėnios susitelkimo diena (2008 03 08)

“Atverkite savo širdis buvimui net tik vieni su kitais, bet ir su Viešpačiu...” - šiais žodžiais 2008 m. kovo 8 d. Kaišiadorių vyskupijos Caritas savanorių susitelkimo dienos pradžioje kalbėjo vyskupijos Caritas direktorius kun. dek. Rimvydas Jurkevičius (Kaišiadorys). Jis tuo pačiu pasidžiaugė ir dėkojo atvykusiems į susitelkimą savanoriams už jų darbą ir už tai, kad palikę kasdienybės rūpesčius skyrė laiko pasibuvimui su Dievu... Į šį susitelkimą Caritas savanoriai susirinko iš 13 vyskupijos parapijų - Kalvių, Kernavės, Vievio, Merkinės, Birštono, Molėtų, Bijutiškio, Senosios Varėnos, Kaišiadorių, Pivašiūnų, Dusmenų, Jiezno ir Žiežmarių.

Susitelkimo temai buvo pasirinki Šv. Rašto žodžiai: “Eime, grįžkime pas Viešpatį” (Oz 6, 1). Šia tema konferenciją vedė kun. dr. Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras. Sugrįžti pas Viešpatį - tai susitaikyti su Dievu, o kad tai įvyktų, svarbu atsigręžti į save, atsigręžti į Dievą. Šią Dievo artumo malonę, sakė prelegentas, įmanoma patirti per Susitaikinimo sakramentą. Kaip tik gavėnios metu Bažnyčia mus ragina atlikti išpažintį, susitaikyti su Dievu ir atleisti vienas kitam...

Po konferencijos Kaišiadorių katedroje vyko Švč. Sakramento adoracija, savanoriai turėjo galimybę atlikti išpažintį... Vėliau visi dalyvavo šv. Mišiose, kurias celebravo ir pamokslą pasakė kun. A. Jurevičius.

Dvasinis susitelkimas baigtas agape, kurioje savanoriai galėjo išgyventi tarpusavio bendrystę, dalindamiesi žemiškuoju maistu, džiaugsmais ir rūpesčiais tarnaujant artimui...

Kaišiadorių vyskupijos Caritas

« atgal