Naujienos

Surengtas seminaras Caritas jaunųjų savanorių grupių vadovams (2008 03 01)

Pastaruoju metu vis didesnį pripažinimą įgyja Nevyriausybinės organizacijos, žmonėms teikiančios įvairias socialines paslaugas. Nevyriausybinių organizacijų veikla remiasi savanorišku darbu, teikiamos paslaugos dažnai yra dargi kokybiškesnės, nes jas atlieka šiam darbui pasišventę – pasiaukoję žmonės. Savanorystė egzistuoja daugybe formų, atspindėdama žmonių požiūrių, poreikių bei tradicijų įvairovę. Ši veikla taip pat susijusi su aktyviu dalyvavimu – pilietiškumu, sakykime, sudarančiu demokratijos branduolį. Tuo tarpu piliečiai dalyvauja visuomenės gyvenime ne tik dalyvaudami politikoje, bet ir tikslingai įsitraukdami į konkrečių žmonių - bendruomenės problemų sprendimą. Caritas organizacija - tai savanoriškas krikščioniškos pagalbos artimui sambūris. Tuo tarpu savanorystė - šios organizacijos koncepcijos ir veiklos branduolys - vertinama teigiamai ir remiama daugmaž visais lygiais.

Jau keletą metų Kaišiadorių vyskupijos Caritas vykdo vaikų ir jaunimo savanorišką programą “Pumpurėliai”, kurios tikslas - mokyti vaikus ir jaunimą teikti pagalbą vargstantiems, sudarant galimybę įprasminti savo laiką, ugdant jų savarankiškumą ir atsakomybę, įtraukiant juos į žmonių socialinių problemų sprendimo darbą. Organizacija yra atsakinga už savanorių veiklos skatinimą ir palaikymą bei kiekvieno savanorio ugdymą. Tuo tikslu šių metų kovo 1 d. Kaišiadorių vyskupijos Caritas organizavo seminarą: “Jaunųjų savanorių grupių “Pumpurėliai” veikla parapijose: teoriniai ir praktiniai aspektai”. Seminaras organizuotas jaunųjų savanorių grupių vadovams; jame dalyvavo Aukštadvario, Kaišiadorių, Molėtų ir Žaslių parapijų jaunųjų savanorių grupelių vadovai. Dalyviai klausėsi teorinių ir praktinių pranešimų. Parnešimus “Grupės samprata” skaitė Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo magistrantės Irma Motužytė ir Eglė Staškutė; jos pristatė tai, kas būdinga grupei, ir tai, ką svarbu įžvelgti ir atpažinti dirbant su vaikų ir jaunimo grupelėmis.

Caritas jaunieji savanoriai - Bažnyčios dalis. Popiežius Benediktas XVI pabrėžia, kad “Jaunimas nori sužinoti, ar Dievas egzistuoja, ir suprasti, ką jis mums sako.” Todėl “Gyvybiškai būtina nepalikti jaunuolių diskotekų malonei, bet pavesti jiems naudingas užduotis, kurias vykdydami jie pamatytų esą reikalingi ir suvoktų galį padaryti kažką gero“. Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro vadovė Jolanta Pupalaigytė seminaro dalyviams kalbėjo tema “Jaunimas Bažnyčioje”; ji pristatė dokumentus, kuriuose Bažnyčia kalba apie jaunimą. Savo pranešime, prelegentė, remdamasi Bendruoju Katechezės vadovu ir pop. Benedikto XVI mintimis, pabrėžė, kad: “Jaunuoliai nelaikytini vien katechezės objektu; jie iš tikrųjų yra “veiklūs, aktyvūs evangelizacijos dalyviai ir visuomenės atnaujinimo kūrėjai... Tad reikėtų jaunimui aktyviau įsitraukti į parapijos veiklą ir tapti parapijos gyvenimo varikliu...”

Kaišiadorių vyskupijos Caritas reikalų vedėja ses. Vincenta Slavėnaitė MVS seminaro dalyviams pristatė ir su jais aptarė Caritas jaunųjų savanorių ugdymo programą, kurioje numatoma vaikų ir jaunimo ugdymo savanoriškai veiklai tikslai ir uždaviniai bei konkretūs praktiniai žingsniai. Pranešime taip pat buvo kalbėta apie jaunimo veiklos prasmingumą ir apie tai, kad jaunimui labai svarbu jausti, jog atlieką naudingą darbą - jaunimas turi realiai patirti, kad jų atliekama veikla ir teikiama pagalba turi poveikį...

Pabaigoje - aptarimo metu dalyviai pasidžiaugė geru seminaro organizavimu, kad į namus išsiveža naujų idėjų, pabendravo su bendraminčiais...

Kaišiadorių vyskupijos Caritas

« atgal