Naujienos

Vasario 16 – osios minėjimas Kaišiadoryse ir Kruonyje (2004-02-15)

Š.m. vasario 15 dieną, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis šventė šv. Mišias už Tėvynę Kaišiadorių katedroje.

Pamokslo metu Vyskupas pabrėžė, jog Tėvynės laisvė ir nepriklausomybė yra vienos svarbiausių vertybių žmogaus žemiškajame gyvenime; visais laikais žmonės siekė šių vertybių ir ilgėjosi jas praradę. Jau Išrinktoji Dievo tauta, gyvendama Babilonijos vergijoje, skaudžiai patyrė, jog vergavimas arba tarnavimas svetimiesiems negali atnešti didelio džiaugsmo bei tikrumo rytdiena. Nors daugelis izraelitų, ten būdami pasidarė labai turtingi ir visko pertekę, kai kurie netgi tapo aukštais valdininkais, tačiau tuo nepasitenkino. Gyvendami tremtyje, nelaisvėje, jie gerai žinojo, jog nevalia pamiršti savo tėvynės, savo tikėjimo, savo krato papročių, t.y. pilnaverčio gyvenimo, kurį mūsų laikais užtikrina valstybinė nepriklausomybė, demokratija.

Kalbėdamas apie mūsų valstybę, vyskupas apgailestavo, jog šiandien mūsų krašte, kaip bebūtų paradoksalu, pastebime pavojų tautos vienybei, pasirinktiems idealams – nepriklausomybei ir laisvei; iškilus panašiems pavojams, kvietė vyskupas, turime būti dėmesingi ir susitelkę, gerai įsiklausyti į tautos autoritetų pastabas bei nelikti abejingiems Bažnyčios mokymui valstybės vienybės, laisvės, demokratijos ir nepriklausomybes tema.

Vasario 16 –sios išvakarės Kaišiadorių vyskupas taip pat dalyvavo renginiuose Kruonyje (Kaišiadorių raj.), skirtuose Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimui; šia proga vyskupas kartu su kitais Kaišiadorių dekanato kunigais šventė šv. Mišias Kruonio bažnyčioje už mirusius Lietuvos laisvės kovotojus, o po Mišių, pėsčiomis keliavo į Kruonio šilą, kur palaidoti Lietuvos partizanai; ten klausėsi giesmių ir dainų, poezijos, rajono savivaldybės ir apskrities vadovų bei Lietuvos laisvės kovotojų pasisakymų; renginyje dalyvavo gausus būrys žmonių iš Kaišiadorių rajono bei Kauno, nemaža jaunimo.

Vasario 16 –osios proga Kaišiadorių rajono savivaldybė padėkos raštu už istorinės atminties puoselėjimą bei Kaišiadorių rajono garsinimą apdovanojo prelatą Joną Jonį, Kaišiadorių vyskupo generalvikarą.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal