Naujienos

Šeimos centro Širvintų (dekanato) skyrius minėjo savo veiklos 10-tmečio sukaktį (2008 01 27)

2008 m. sausio 27 d. Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro Širvintų (dekanato) skyrius minėjo savo veiklos 10-tmečio sukaktį. Skyrius įsteigtas Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro iniciatyva, aktyviai remiant ir pagelbstint tuometiniam Širvintų parapijos klebonui dek. mons. Juozui Dabravolskui. Šiam skyriui visą dešimtmetį vadovauja Irena Vasiliauskienė, Širvintų parapijietė, jai talkina per 10 savanorių. Nuo 1998 m. Šeimos centro Širvintų skyriuje Santuokos sakramentui, o ir krikščioniškam šeimos gyvenimui, rengėsi 427 sužadėtinių poros iš įvairių Širvintų dekanato parapijų. Stiprioji šio skyriaus veiklos pusė – savanorių šeimų palaikymas. “Jei ne savanoriai, seniai būčiau palikusi šią tarnystę”, - taip yra sakiusi šio skyriaus vadovė.

Minint šią sukaktį, Širvintų šv. arkang. Mykolo parapijos bažnyčioje buvo celebruojamos šv. Mišios už šeimas, Šeimos centro Širvintų skyriaus savanorius. Po Mišių Širvintų parapijos namuose – Šeimos centro skyriaus patalpose vyko priėmimas: skyriaus vadovę ir bendradarbius sveikino Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro administracija, vietos vyskupo vardu - Kurijos kancleris, kiti asmenys; šventės dalyviai klausėsi giesmių, pranešimų, susibūrimas baigėsi agape.

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras

« atgal