Naujienos

Keturių šalių - Kaišiadorių, Magdeburgo, Hradec Králové, Murcia – vyskupijų Jaunimo centrų draugystė (2008 01 10)

Jau daugiau kaip 10 metų gyvavusi partnerystė tarp Kaišiadorių ir Magdeburgo (Vokietija) vyskupijų Jaunimo centrų po Pasaulio jaunimo dienų Kelne (2005) išaugo į dar platesnę draugystę. Į jaunimo centrų partnerystę įsijungė dar 2 jaunimo centrai: Hradec Králové vyskupijos Jaunimo centras (Čekija) bei Murcia jaunimo centras (Cartagenos vyskupija, Ispanija).

Tarpusavio draugystę stiprina viena iš partnerystės veiklų - kasmetė jaunimo stovykla. 2006 m. pirmoji 4 šalių jaunimo stovykla vyko Lietuvoje, Kaišiadorių vyskupijoje, 2007 m. - Murcijoje, Ispanijoje. Šią vasarą planuojama Hradec Králové vyskupijoje, Čekijoje. Pasiruošiamieji stovyklos darbai jau yra įsibėgėję.

Šių metų sausio 2 – 5 d. stovyklos organizatoriai, atstovai iš visų 4 jaunimo centrų, susitiko Hradec Králové vyskupijoje ir kelias dienas organizavo, derino vasaros stovyklos turinį bei veiklą. Ši stovykla - tai daug daugiau nei smagus tarptautinis jaunimo susitikimas, tai tikėjimo gilinimas ir stiprinimas - katechezės, įvairios jaunimo diskusijos tarptautinėse grupelėse, kuriose nagrinėjami tikėjimo, moralės klausimai... Žinoma, susipažįstama su kiekvienos šalies tikėjimo situacija gimtojoje šalyje, tautų kultūra ir jos ypatybėmis; taip ugdoma pagarba kitoms tautoms bei sėjama taikingos širdies sėkla. Į šią stovyklą vyksta aktyvesni jaunimo atstovai iš keleto vyskupijos parapijų.

Viešnagės metu Čekijoje teko susitikti su Hradec Králové vyskupu Dominik Duka, kuris pabrėžė, jog būtina gilinti tai, kas vienija visą Europą - krikščioniškos šaknys. Taip pat akcentavo pasaulio tautų, skirtingų kultūrų taikų bendravimą. Viliamės, kad su Dievo pagalba stovyklos metu galėsime atsiliepti į šiuos ganytojo lūkesčius...

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras

« atgal