Naujienos

LR Vyriausybė patvirtino Blaivybės metų programą (2008 01 09)

2008-ieji, Seimo nutarimu - Blaivybės metai. Šiandien Vyriausybė patvirtino programą, skirtą blaivybės idėjoms įprasminti ir skleisti, teigiamam visuomenės požiūriui į blaivybę formuoti, sveikos gyvensenos nuostatoms stiprinti. Programos priemonėms įgyvendinti reikės pusės milijono litų.

Pagrindinis Blaivybės metų programos tikslas – skatinti asmenis blaiviai gyventi ugdant visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, blaivybės nuostatas. Bus plėtojamas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų ir bendruomenės bendradarbiavimas, skleidžiant blaivybės idėjas, diegiant jaunajai kartai sveiko gyvenimo vertybines nuostatas. Numatoma didinti visuomenės informuotumą apie alkoholio vartojimo keliamas problemas, inicijuoti blaivybės metų idėjų sklaidą.

Tikimasi, kad, įgyvendinus šią programą, daugiau vaikų, jaunimo, nėščių moterų ir kitų visuomenės tikslinių grupių bus supažindinta su žalingu alkoholio poveikiu asmens ir visuomenės sveikatai. Numatoma, kad sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigos, nevalstybinės organizacijos ir bendruomenės nariai aktyviau skleis blaivybės idėjas, įsitrauks į Blaivybės metams skirtus renginius. Planuojama įgyvendinti daug įvairių visuomenės informavimo priemonių – parengti leidinių, straipsnių, organizuoti konferencijų, sveikatingumo akcijų ir kt.

Alkoholio vartojimas šalyje pasiekė pavojingą ribą ir daro didelę žalą Lietuvos žmonių sveikatai. Alkoholinių gėrimų gamyba ir vartojimas auga. Statistikos departamento duomenimis 2006 m. vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai teko 11 litrų, o vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui – 13,2 litro absoliutaus alkoholio. Mažėja asmenų, kurie nevartoja alkoholinių gėrimų arba yra blaivininkai. Suaugusiųjų Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo duomenimis, niekada svaigiųjų gėrimų nevartojusių asmenų yra tik 14,2 proc. Alkoholio vartojimas 2006 m. tapo 1484 asmenų mirties priežastimi. Dėl neblaivių žmonių kaltės įvyksta daugybė nelaimingų atsitikimų, traumų, eismo įvykių nelaimių. Girtavimas – socialinės rizikos šeimų palydovas, jose augančių vaikų nelaimių šaltinis.

Rengiant Blaivybės metų programą atsižvelgta į Pasaulio sveikatos organizacijos Alkoholio kontrolės strategiją, Lietuvos sveikatos programą, valstybės alkoholio kontrolės politikos principus. Programos įgyvendinimą koordinuos ir vykdys Sveikatos apsaugos ministerija. Kiti vykdytojai – Švietimo ir mokslo, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo ministerijos, Narkotikų kontrolės, Statistikos, Kūno kultūros ir sporto departamentai prie Vyriausybės, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinė darbo inspekcija, savivaldybės.

Bernardinai.lt

« atgal