Naujienos

Kaišiadoriečiai Taizé susitikime: Pasitikėjimo piligrimystė... (2007 - 2008)

2007 m. gruodžio 28 d. – 2008 m. sausio 1 d. Taizé broliai pakvietė jaunimą į 30–ąjį ekumeninį Europos jaunimo Taizé susitikimą Ženevoje, Šveicarijoje. Šioje „pasitikėjimo piligrimystėje žemėje“ dalyvavo 40 000 jaunuolių iš visos Europos. Kvietimą vykti iš Kaišiadorių vyskupijos išgirdo 60 jaunuolių - savarankiškai susiorganizavo ir vyko Elektrėnų parapijos jaunimas bei 14 atstovų iš šių Kaišiadorių vyskupijos parapijų: Alytaus (šv. Liudviko), Kaišiadorių, Širvintų, Vievio, Žaslių ir Žiežmarių; kelionę organizavo Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras, bendradarbiaujant su Panevėžio vyskupijos Jaunimo centru.

Piligrimystė ir Taizé dvasia jau buvo jaučiama kelionėje - vykstant autobusu: ryto ir vakaro maldos ir Taizé giesmės, taip pat diskusijos, pasidalinimai apie tikėjimo patirtį mažose grupelėse bei mąstymai popiežiaus Jono Pauliaus II žodžių tema, kad palaimingiau yra duoti nei imti... Dar kelionėje svarstyta, ką kiekvienas iš mūsų – piligrimas - gali duoti kitiems jauniems žmonėms, atvykusiems į šį Europos jaunimo susitikimą, bei Ženevos miestui, kuris sutiko priimti tokį gausų būrį žmonių... Ką gali duoti kitiems? Labai paprasta, jei rankose turi kokį daiktą – jį gali duoti, bet nieko materialaus neturint, kas tada? Geriausias davimas – tai tikėjimo liudijimas savo elgesiu, toks buvo šios kelionės piligrimų sprendimas.

Ženevoje net 90 nuošimčių jaunimo buvo apgyvendinti šeimose. Šeimų atvirumas liudijo apie pasitikėjimą ir taiką... Jaunimas į šį liudijimą stengėsi atliepti kultūringu elgesiu, atviromis širdimis priimant tai, ką davė šeimos ir, žinoma, dalinantis savo įspūdžiais, patirtais Taizé susitikime. Tuo tarpu užsiėmimų dienotvarkė buvo tokia: ryte veikla parapijose - pamaldos, o po jų diskusijos tarptautinėse grupelėse; po to - į centrinę susitikimo vietą, kur buvo pietūs, pamaldos, o vėliau - įvairūs teminiai užsiėmimai: diskusijos, pokalbiai su kunigu, kultūriniai, pažintiniai užsiėmimai, galimybė būti tylos kambaryje, priimti Atgailos sakramentą... Po vakarienės - Taizé pamaldos, o po jų visi vykdavo į savo parapijas – nakvynės vietas. Pamaldos vyko didelėje salėje; prasidėjus giesmėms jaunimas nurimdavo, drauge giedodavo; kai būdavo asmeninė malda, tuo metu salę užliedavo nepakartojama tyla. Tyla, kurioje galėjai išgirsti ir klausytis Dievo žodžio... Šia proga vienas liudijimas - vieno jaunuolio pasisakymas: „Įspūdinga, kokia yra galinga maldos galia: ji net 40 tūkstančių jaunuolių sutelkia į viena, nuramina...“

“Išgirsti, klausyti ir taip gyventi“ - tai viena iš minčių, kuri nuskambėjo sekmadienį, kai visi atvykę iš Lietuvos buvo susirinkę šv. Mišioms Šv. Pijaus bažnyčioje. Prieš Eucharistijos šventimą kalbėjo Taizé br. Robas, kuris džiaugėsi, kad tiek daug jaunimo iš Lietuvos – apie tūkstantis - ryžosi pasitikėjimo ir taikos piligrimystei žemėje. Po šios kalbos liudijo Mantas iš Kauno Taizé pasiruošimo centro. Šis jaunas vaikinas savo liudijimu palietė ne vieno jaunuolio širdį. Jis kalbėjo apie girdėjimą ir įsiklausymą į tai, kas sakoma: įsiklausymą į kitų žmonių žodžius, kurie tau linki gero, įsiklausymą į Dievo žodį...

Galiausiai Naujųjų metų sutikimas. 40 tūkstančių jaunuolių Naujuosius sutiko kitaip nei įprasta: 23 val. visose parapijose buvo meldžiamasi už taiką: vidinę, šeimų, skirtingų religijų ir tautų, mat taika prasideda nuo kiekvieno iš mūsų… Po pamaldų vyko naujametinis vakaras: kiekvienos tautos atstovai savo parapijose prisistatė kažką tautiško - kas šokį, kas dainą ar žaidimą… Malonu buvo matyti, kad jaunimas gali ir moka džiaugtis ir švęsti Naujuosius kitaip, nei švenčia pasaulis…

2008 m. sausio 1 d., po pietų, visi patraukė namo - atgal į Lietuvą. Autobuse jaunimas dalinosi savo įspūdžiais ir patirtomis tikėjimo dovanomis, daugelis sakė atradę Dievo artumą… Po tokių patirčių galima tikėtis, kad Šventosios Dvasios Dovanos kasdieniame gyvenime tik augs, stiprės...

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras

« atgal