Naujienos

Ligonių dienos minėjimas Vievyje, Kaišiadoryse ir Molėtuose (2004-02-11)

Š.m. vasario 11-ąją, Pasaulinės ligonių dienos proga, Vievio slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje (Elektrėnų sav.) lankėsi Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis. Gausus ligoninės darbuotojų, besigydančių ir svečių būrys dalyvavo ligoninės koplyčioje Vyskupo švenčiamose Mišiose už ligonius, jų gydytojus ir slaugytojus. Mišias kartu šventė kun. Romualdas Šalčiūnas, Vievio parapijos altarista, nuolat patarnaujantis šios ligoninės pacientams sielovados srityje.

Savo pamoksle vyskupas kalbėjo remdamasis Popiežiaus Jono Pauliaus II laišku, skirtu XII Pasaulinei ligonių dienai: "Atpirkėjo mirtis ir prisikėlimas žmogaus kančiai suteikia giliausią prasmę ir išganomąją vertę. Kristus kenčia su mumis, suteikdamas mums galimybę dalytis su juo savo kančia. Tai kančia, neatimanti nei ramybės, nei laimės, nes yra apšviesta skaisčios prisikėlimo šviesos". Taip pat Popiežiaus žodžiais Vyskupas kvietė branginti gyvybę ir šeimą: "Gyvybę privalu svetingai sutikti, gerbti ir ginti nuo jos prasidėjimo iki natūralios pabaigos. Kartu būtina teikti apsaugą šeimai, nes ji yra visos gimstančios gyvybės lopšys. Vyskupas pabrėžė, jog asmenims, ypač tiesiogiai besidarbuojantiems sveikatos apsaugos srityje, tenka ypatinga pareiga visados nuoširdžiai ir pasiaukojančiai tarnauti gyvybei".

Baigdamas savo pamokslą Vyskupas padėkojo gydytojams ir slaugos personalui, taip pat tiems žmonėms, kurie aprūpina ligonines vaistais ir kitomis gydymo priemonėmis, lėšomis.

Mišiose taip pat dalyvavo Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, Savivaldybės socialinio skyriaus vadovai bei Kaišiadorių vyskupijos Caritas reikalų vedėja Birutė Grižienė.

Š.m. vasario 11-ąją Kaišiadorių rajono ligoninės koplyčioje buvo švenčiamos šv. Mišios už ligonius, jų gydytojus ir slaugytojus. Šv. Mišias šventė Kaišiadorių dekanato dekanas kun. Rimvydas Jurkevičius bei šioje ligoninėje sielovados srityje patarnaujantys kunigai – kun. Robertas Mikalauskas iš Kruonio parapijos ir kun. Juozas Bakšys iš Kalvių parapijos; prieš Mišias kunigai aplankė palatose esančius ligonius, teikė Ligonių patepimo sakramentą.

Šią dieną Kaišiadorių ligoninėje taip pat lankėsi Kaišiadorių parapijos Jaunieji karitiečiai; jie, kartu su parapijos klebonu kun. R.Jurkevičiumi, vaikų ir slaugos skyriaus ligoniams atnešė jų pačių specialiai paruoštas dovanėles, maloniai bendravo bei dalyvavo šv. Mišiose, pagiedojo giesmių.

Šv. Mišios Kaišiadorių ligoninės koplyčioje švenčiamos kiekvieną sekmadienį; šia proga kunigas aplanko ligonius, suteikia šventuosius sakramentus.

Š.m. vasario 11-ąją Molėtų rajono ligoninės koplyčioje buvo švenčiamos šv. Mišios už ligonius, jų gydytojus ir slaugytojus. Šv. Mišias šventė Molėtų parapijos klebonas ir dekanas kun. Kęstutis Kazlauskas bei šios parapijos vikaras kun. Arūnas Kazlauskas. Prieš Mišias kunigai aplankė sunkiau sergančius ligonius, teikė Ligonių patepimo sakramentą.

Mišiose dalyvavo gausus būrys šios ligoninės darbuotojų, besigydančių ir svečių; po Mišių kun. dek. K.Kazlausko paraginti, pamaldų dalyviai susibūrė Agapei (kuklioms vaišėms) ligoninės slaugos skyriaus svetainėje, maloniai bendravo su ligoniais, klausėsi jiems koncertavusio Molėtų žmonių su negale ansamblio “Radastėlė” dainų, pasisakymų ir linkėjimų.

Kaišiadorių vyskupijos Caritas

« atgal