Naujienos

Kalėdų šventės išvakarėse įteikti Popiežiaus apdovanojimai (2007)

Kalėdų šventės išvakarėse, 2007-12-21, Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis įteikė dviems asmenims popiežiaus Benedikto XVI skirtus apdovanojimus - ordinus.

- Stasiui Petrauskui, architektui, gim. 1944 m., Popiežiaus Silvestro ordiną.

Šis apdovanojimas S. Petrauskui skirtas už aktyvų įsijungimą į vietinės Bažnyčios veiklą, padedant įgyvendinti tokius Kaišiadorių vyskupijos projektus kaip Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio aikštės prie Kaišiadorių katedros projektavimas ir įrengimas, Rožinio slėpinių kelio - parko Guronių kaime projektavimas ir įrengimas bei kitų projektų vyskupijoje.

Stasys Petrauskas yra praktikuojantis katalikas, krikščioniškai išugdęs šeimą, rodantis krikščionišką pavyzdį vietinėje Bažnyčioje – Kaišiadorių parapijoje.

Popiežiaus Silvestro ordinas yra įsteigtas 1841 m. popiežiaus Grigaliaus XVI. Ordinas skirtas garbingojo popiežiaus Silvestro I (314-325 m.) atminimui.

- Antanui Kmieliauskui, profesoriui, gim. 1932 m., Popiežiaus Grigaliaus Didžiojo ordiną.

Šis apdovanojimas tapytojui ir skulptoriui A.Kmieliauskui skirtas už viso gyvenimo indėlį meno srityje vietinei Bažnyčiai – Kaišiadorių vyskupijai. Profesorius taip pat yra sukūręs daug tapybos, skulptūros ir grafikos darbų religine tematika visoje Lietuvoje. 2005 m. Jis nutapė 24 paveikslus - freskas „Rožinio slėpiniai“, skirtus 2004 m. pradėtam kurti Rožinio slėpinių keliui (ir parkui) po atviru dangumi Kaišiadorių vyskupijoje, Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje, Guronių kaime.

Antanas Kmieliauskas yra praktikuojantis katalikas, krikščioniškai išugdęs šeimą, iš tiesų daug laiko ir nuoširdžių darbų paskyręs vietinei Bažnyčiai.

Popiežiaus Grigaliaus Didžiojo ordinas yra įsteigtas 1831 m. popiežiaus Grigaliaus XVI. Šis ordinas – tai vienas aukščiausių popiežiaus apdovanojimų, teikiamų pasauliečiams.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal